Dannemora kyrkas gamla kororgel

På södersidan i koret fanns tidigare en enmanualig orgel med bihangspedal och fem stämmor byggd av Gebr. Jehmlich. Den var ursprungligen kororgel i Börstils kyrka men ställdes undan i en lagerlokal. När läktarorgeln i Dannemora kyrka gick sönder på 1960-talet, fick den dåvarande församlingen köpa orgeln till ett fördelaktigt pris. Den var klangmässigt inte anpassad till kyrkorummet och hade därför mycket begränsad användbarhet.

Efter fruktlösa försök att sälja kororgeln som helhet under hösten 2020 demonterades den. Församlingsbor och andra fick under julhelgerna möjlighet att ta vara på orgelbänk, pedalklaviatur, pipor, tangenter och andra orgeldelar samt kunde samtidigt skänka en slant för att bekosta den nya digitala kyrkorgeln.

 

Gebrüder Jemlich Orgelbau, Dresden. Opus 858
Disposition
Gedackt 8
Rohrflöte 4
Prinzipal 2
Quinte 1 1/3
Mixtur 3-chor

Omfång C–g3
Bihangspedal, omfång C–f1
Manuellt manövrerbara luckor