Foto: Pixabay

Dellenbygdens pastorat

Dop, konfirmation, vigsel och begravning

Genom alla dagar, både de ljusaste och de mörkaste, följer Guds omsorg oss. I kyrkan kan livets stora och viktiga dagar välsignas. De kyrkliga handlingarna, dop, konfirmation, vigsel och begravning, förmedlar Guds närvaro i människors glädje, svårigheter och sorg

Askgravplats på Delsbo Nya kyrkogård

I kvarter 7 på Delsbo begravningsplats finns idag ett befintligt gravrum med urngravar. Det omgärdas av en oxelhäck. Det befintliga gravrummet tar upp ca 1/3 av kvarter 7, resterande delar är inte i anspråkstagna utan består av gräs. Här planeras för en ny Askgravplats.

Kalender

Här ser du vad som är på gång i våra kyrkor och församlingshem.

Församlingsbladet

Här kan du läsa våra senaste församlingsblad

Expeditionen

Till expeditionen kan ni vända er och få svar på de frågor ni har om Svenska kyrkan i Dellenbygden. Lokalen är handikappanpassad.

Pilgrim i Dellenbygden

På en pilgrimsvandring vårdar du både kropp och själ. Samtidigt stillar du din nyfikenhet. Vem möter du bortom vägkröken, och inom dig?

Ekonomiska medel

Det finns många som behöver vår hjälp i Dellenbygden.

Vi tror på alla människors lika värde. Vi gör skillnad.

Bli medlem