Dellenbygdens pastorat

Nu hjälper vi till att minska smittspridningen! Efter de skärpta råden tar mycket av vår verksamhet paus, men vi fortsätter att vara kyrka. Kyrkorummen är öppna för ljuständning och bön.