Dellenbygdens pastorat

Den 1 januari 2018 bildade de två församlingarna i Dellenbygden ett gemensamt pastorat. Församlingarna kvarstår, men vi samlas i en administrativ organisation. Välkommen till Dellenbygdens pastorat!