Foto: U Södergård

Förtroendevalda

De kallas förtroendevalda, de som fått vårt förtroende att ta ansvar för Svenska kyrkan under fyra år, 2022-2025. Det är totalt cirka 40 000 personer som är förtroendevalda i Svenska kyrkan.

Det är stort att få ett förtroende, att vara delaktig, att ta ansvar, att samarbeta och att få vara med och utveckla helheten i Dellenbygdens pastorat. Ett sådant uppdrag får de människor vi väljer i kyrkovalet. 


Kyrkofullmäktige - församlingens "riksdag"

...är det högsta beslutande organet i Svenska kyrkans församlingar med mer än 500 röstberättigade. Kyrkofullmäktige väljs genom direkta kyrkliga val. Kyrkofullmäktiges arbetsformer regleras i Kyrkoordningen  (kyrkans regelverk) och ofta antar kyrkofullmäktige en egen arbetsordning med detaljerade bestämmelser. 
Ledamot av kyrkofullmäktige måste vara medlem i församlingen, vara döpt (eller ha varit förtroendevald innan dopkravet kom till) och ha fyllt 18 år på valdagen.

Kyrkorådet - församlingens "regering"

Ett kyrkoråd är församlingens styrelse och utses av kyrkofullmäktige (se ovan). I kyrkorådet ingår kyrkoherden som självskriven ledamot. 
Kyrkorådet har till uppgift att styra församlingens arbete så att det sker i riktning mot uppsatta mål. 
Kyrkoherdens uppgift är sedan att leda arbetet i församlingen i enlighet med målen.

KYRKOFULLMÄKTIGE

Ordförande Lennart Persson
1 vice ordf. Laila Eriksson Wigg
2 vice ordf. Maria Walter Rosenberg

Ordinarie ledamöter
Jan Erik Eriksson
Siri Eriksson
Robert Fagerlund
Ove Hellsén
Ingrid Jacobsson
Peter Jonaszon
Bernt Lagelius
Helena Larsson
Lars-Erik Larsson
Elisabeth Löfstrand
Åke Löfstrand
Karin Nilsson
Staffan Nilsson
Gerd Olsson
Gunilla Paulsson
Anna Persson
Maj-Britt Persson
Leif Sandberg
Matts Skoog
Margareta Ärlemar
Inga-Lill Öjemark

Ersättare
Anna-Karin Björk
Sofia Brendt
Kjell Grönberg
Lars Gustavsson
Karin Holm
Eva Marsch Johansson
Jan Erik Jonsson
Marie Louise Larsson
Tord Larsson
Oliver Li
Gunilla Linde
Margot Lindmark
Åsa Persson
Per Svedberg

KYRKORÅD

Ordförande Lars-Erik Larsson
1 vice ordf. Lennart Persson
2 vice ordf. Bernt Lagelius

Ordinarie ledamöter: 
Laila Eriksson Wigg
Robert Fagerlund
Ove Hellsén
Elisabeth Löfstrand
Åke Löfstrand
Karin Nilsson
Maj-Britt Persson
Peter Södergård
Margareta Ärlemar

Ersättare:
Jan-Erik Eriksson
Siri Eriksson
Sune Forslund
Ingrid Jacobsson
Eva Marsch Johansson
Peter Jonaszon
Tord Larsson
Gunilla Linde
Staffan Nilsson
Matts Skoog
Ann-Christine Sundin
Inga-Lill Öjemark