Foto: Kristina Strand Larsson /IKON

Förtroendevalda

De kallas förtroendevalda, de som fått vårt förtroende att ta ansvar för Svenska kyrkan under fyra år, 2018-2021. Det är totalt cirka 40 000 personer som är förtroendevalda i Svenska kyrkan.

Det är stort att få ett förtroende, att vara delaktig, att ta ansvar, att samarbeta och att få vara med och utveckla helheten i Dellenbygdens pastorat. Ett sådant uppdrag får de människor vi väljer i kyrkovalet. 


Kyrkofullmäktige - församlingens "riksdag"

...är det högsta beslutande organet i Svenska kyrkans församlingar med mer än 500 röstberättigade. Kyrkofullmäktige väljs genom direkta kyrkliga val. Kyrkofullmäktiges arbetsformer regleras i Kyrkoordningen  (kyrkans regelverk) och ofta antar kyrkofullmäktige en egen arbetsordning med detaljerade bestämmelser. 
Ledamot av kyrkofullmäktige måste vara medlem i församlingen, vara döpt (eller ha varit förtroendevald innan dopkravet kom till) och ha fyllt 18 år på valdagen.

Kyrkorådet - församlingens "regering"

Ett kyrkoråd är församlingens styrelse och utses av kyrkofullmäktige (se ovan). I kyrkorådet ingår kyrkoherden som självskriven ledamot. 
Kyrkorådet har till uppgift att styra församlingens arbete så att det sker i riktning mot uppsatta mål. 
Kyrkoherdens uppgift är sedan att leda arbetet i församlingen i enlighet med målen.

KYRKOFULLMÄKTIGE

Ordförande Ove Hellsén
1 vice ordf. Robert Fagerlund

Ordinarie ledamöter
Sofia Brendt
Laila Eriksson
Gunnar Björn
Gerd Olsson
Åsa Persson
Margareta Ärlemar
Åke Löfstrand
Elisabeth Löfstrand
Anna Persson
Maj-Britt Persson
Lennart Persson
Lotta Wikström
Gunilla Paulsson
Jan Erik Eriksson
Lars-Erik Larsson
Maja-Lena Swing
Siri Eriksson
Oliver Li
Bo Höglund
Karin Nilsson
Margareta H Jonsson
Marianne Forslund

Ersättare
Leif Sandberg
Kerstin Rask
Gunilla Linde
Eva Högvall
Staffan Nilsson
Sigrid Olsson
Olle Nilsson
Harriet Snygg
Tord Larsson
Margot Lindmark
Per-Gunnar Jacobsson
Marie Louise Larsson
Peter Jonaszon
Gun Marie Sjöqvist

KYRKORÅD

Ordförande Lars-Erik Larsson
1 vice ordf. Lennart Persson
2 vice ordf. Ove Hellsén

Ordinarie ledamöter: 
Åke Löfstrand
Elisabeth Löfstrand
Robert Fagerlund
Siri Eriksson 
Karin Nilsson
Margareta Ärlemar
Laila Eriksson
Gunnar Björn

Ersättare:
Olle Nilsson
Jan-Erik Eriksson
Harriet Snygg
Tord Larsson
Maja-Lena Swing
Bo Höglund
Oliver Li
Marianne Forslund
Gunilla Linde
Sofia Brendt
Eva Högvall
Per Svedberg