Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Förtroendevalda

De kallas förtroendevalda, de som fått vårt förtroende att ta ansvar för Svenska kyrkan under fyra år, 2018-2021. Det är totalt cirka 40 000 personer som är förtroendevalda i Svenska kyrkan.

Det är stort att få ett förtroende, att vara delaktig, att ta ansvar, att samarbeta och att få vara med och utveckla helheten i Dellenbygdens pastorat. Ett sådant uppdrag får de människor vi väljer i kyrkovalet. 


Kyrkofullmäktige - församlingens "riksdag"

...är det högsta beslutande organet i Svenska kyrkans församlingar med mer än 500 röstberättigade. Kyrkofullmäktige väljs genom direkta kyrkliga val. Kyrkofullmäktiges arbetsformer regleras i Kyrkoordningen  (kyrkans regelverk) och ofta antar kyrkofullmäktige en egen arbetsordning med detaljerade bestämmelser. 
Ledamot av kyrkofullmäktige måste vara medlem i församlingen, vara döpt (eller ha varit förtroendevald innan dopkravet kom till) och ha fyllt 18 år på valdagen.

Kyrkorådet - församlingens "regering"

Ett kyrkoråd är församlingens styrelse och utses av kyrkofullmäktige (se ovan). I kyrkorådet ingår kyrkoherden som självskriven ledamot. 
Kyrkorådet har till uppgift att styra församlingens arbete så att det sker i riktning mot uppsatta mål. 
Kyrkoherdens uppgift är sedan att leda arbetet i församlingen i enlighet med målen.

KYRKOFULLMÄKTIGE

Ordförande Stig Johansson
1 vice ordf. Ove Hellsén
2 vice ordf. Robert Fagerlund

Ordinarie ledamöter
Sofia Brendt
Laila Eriksson
Gunnar Björn
Gerd Olsson
Åsa Persson
Margareta Ärlemar
Åke Löfstrand
Elisabeth Löfstrand
Anna Persson
Maj-Britt Persson
Lennart Persson
Lotta Wikström
Gunilla Paulsson
Jan Erik Eriksson
Lars-Erik Larsson
Maja-Lena Swing
Siri Eriksson
Oliver Li
Bo Höglund
Karin Nilsson
Margareta H Jonsson
Marianne Forslund

Ersättare
Leif Sandberg
Kerstin Rask
Gunilla Linde
Eva Högvall
Staffan Nilsson
Sigrid Olsson
Olle Nilsson
Harriet Snygg
Tord Larsson
Margot Lindmark
Per-Gunnar Jacobsson
Marie Louise Larsson
Peter Jonaszon
Gun Marie Sjöqvist

KYRKORÅD

Ordförande Lars-Erik Larsson
1 vice ordf. Lennart Persson
2 vice ordf. Ove Hellsén

Ordinarie ledamöter: 
Åke Löfstrand
Stig Johansson
Elisabeth Löfstrand
Robert Fagerlund
Siri Eriksson 
Karin Nilsson
Margareta Ärlemar
Laila Eriksson
Gunnar Björn

Ersättare:
Olle Nilsson
Jan-Erik Eriksson
Harriet Snygg
Tord Larsson
Maja-Lena Swing
Bo Höglund
Oliver Li
Marianne Forslund
Gunilla Linde
Sofia Brendt
Eva Högvall
Per Svedberg