Foto: Ulrika Södergård

Miniorer & Juniorer

Miniorer i Mariagården nedre, Delsbo, årskurs 1-3
Måndagar kl. 17.30-18.45 (jämna veckor)
I höst börjar ett medeltidstema om Franciskus, experiment, lek, spårningar ute, andakt och patrullindelning.

Juniorer i Mariagården nedre, Delsbo, årskurs 4-6
Måndagar kl. 17.30-19.00 (ojämna veckor)
Utmaningar, spårningar ute, prat om viktiga saker och andakt.

Foto: Ulrika Södergård

Ord och ton i Bjuråkers församlingsgård, årskurs 1-3
Vi sjunger, lär oss om olika händelser i bibeln, leker och ritar.
Varje gång tänder vi ljus och har en andakt.


Madde och Ulrika