Diakoni

Gemenskap, engagemang, samtal, möten, råd och stöd. Kyrkans sociala arbete är till för alla.

Diakoni präglar hela Svenska kyrkans arbete. Våra gudstjänster, olika mötesplatser för vuxna, barn och familjer – ja, allt vi gör genomsyras av diakonin, som har sin grund i bibeln och hur Jesus mötte människor. Jesus såg människan med kropp, själ och ande oavsett position i hennes sociala sammanhang.

Genom dopet är vi alla kallade att utföra diakoni och stötta våra medmänniskor, men i församlingarna har diakonerna ett särskilt ansvar att lyfta fram det diakonala perspektivet – och att stå upp för samhällets svaga och utsatta. Det handlar helt enkelt om att ha omsorg om sin medmänniska – kristen tro i praktisk handling.

Dellenbygdens pastorat vill vara tillgänglig för dig som bor och vistas här och därför finns vi på bl.a. äldreboendena, stämmorna. Du är alltid välkommen att höra av dig till en präst eller diakon i din kyrka eller församling, oavsett vad du har att berätta. Vi har tystnadsplikt. 

I Dellenbygdens pastorat finns flera grupper med gemenskap, när livet inte blev som det var tänkt eller när det är svårt med alla kontakter i samhället finns samtal och stöd. Förhoppningen är att det finns något just för dig!

Annika Andersson

Dellenbygdens pastorat

Diakon