Kyrkomusik och körer

Välkommen till Dellenbygdens gudstjänster och konserter. Psalmsång, körsång, musik från orgel och andra instrument förenas i gudstjänstens liturgi till vår jordiska lovsång. Där våra mänskliga ord tar slut, där tar musiken vid och bär fram vår tillbedjan. Vare sig vi är många eller få i en gudstjänst, är varje gudstjänst lovsång och tillbedjan inför Gud och en förberedelse för den stora lovsången i Guds rike.

Lilla kören för dig i årskurs 1 - 4
Vi sjunger tillsammans varje onsdag kl 17.30-18.30 i  Mariagården, Delsbo. Tre gånger per termin sjunger vi i Barnens basilika i kyrkan. Vi brukar också gå Luciatåg, göra enkla dramatiseringar och till våren blir det kanske en liten musikal.

 

Soul Children-kören träffas på onsdagar kl.18.30-19.30 i Mariagården vid Delsbo kyrka. Soul Children är en rörelse som riktar sig till unga mellan 10 och16 år. Repertoaren är bred och består av bl. a gospel, pop och soul. Körerna strävar efter en hög musikalisk nivå och har ofta rörelser och koreografi till sina låtar. Kristen tro finns som ett naturligt inslag i musiken och gemenskapen. Det ordnas internationella och nationella festivaler och gatherings där körerna möts.

Välkommen hälsar Ulrika och Ewa

Anmälan och frågor: ulrika.sodergard@svenskakyrkan.se   072-567 4974

 

kyrkornas orglar

Bjuråkers kyrka
Läktarorgel: A. Magnusson, Göteborg 1934. Pneumatisk, 25 stämmor, 2 manualer, pedal. Kororgel: Hagström, Härnösand 1968. Mekanisk, 5 stämmor. 1 manual, pedal.

Norrbo kyrka
Läktarorgel: A. Mårtensson, Lund 1955. Elektro-mekanisk, 24 stämmor, 2 manualer, pedal. Kororgel: J. Menzel, Utansjö 1991.

Strömbacka kapell
Läktarorgel: Invigd 1957. Mekanisk, 3 stämmor, 1 manual, bihangspedal. Orgeln har tidigare varit kororgel i Engelbrektskyrkan, Stockholm där den trakterats av organisten och kompositören Oskar Lindberg.

Delsbo orgels historia