Dop

Välkommen att döpa ditt barn eller det kanske är du som vill döpas?

Att välkomna ditt barn till familjen, vännerna och världen med ett dop är en betydelsefull handling, ett minne för livet. I dopgudstjänsten sätts barnet i centrum. Att döpa sitt barn är ett sätt att ta upp barnet i kyrkans större gemenskap. Det är samtidigt en unik handling för varje barn – varje barn är unikt, varje dop är unikt.

Döpa nu eller senare i livet
Numera är det genom dopet som man tas upp som medlem i Svenska kyrkan och därmed den världsvida kristna gemenskapen. Alla nyfödda barn som har föräldrar som tillhör församlingen får en inbjudan om att låta döpa sitt barn. Även barn till föräldrar som inte tillhör Svenska kyrkan kan döpas. Men dopen kan också ske senare i livet.
Om man som förälder vill vänta med dopet kan man meddela församlingen att deras barn ska tillhöra svenska kyrkan utan dop. Även som vuxen kan man tillhöra kyrkan utan dop.

Vattnet är livsviktigt för människan och det är också en symbol för livet och för att växa.

 

Dopet är gratis
Ett dop kostar ingenting. Det som kan kosta är det runtomkring, men även här försöker vi hjälpa. Dopklänning kan du låna gratis i kyrkan – vi har många fina att välja mellan. Att låna våra lokaler för lite gemenskap efter dopet är också gratis och dopkaffe kan du, om du vill, ordna helt själv. Ett dop behöver inte vara ett dyrt och stort arrangemang, utan en härlig och minnesvärd samvaro med nära och kära. 

Så går dopet till
När ett barn ska döpas samlas familj och vänner i kyrkan där dopet ska ske. I kyrkan brukar den som ska döpas, föräldrar och faddrar gå tillsammans genom kyrkan fram till dopfunten. Det blir en vandring från vardagen till dopets fest och glädje. Det är vanligt att föräldrarna eller gudföräldrarna håller barnet, men det bestämmer du. Vid dopsamtalet med prästen någon vecka innan dopet bestäms vilken musik och sång som ska sjungas och spelas.

Dopklänning
Dopklänning finns att låna i pastoratet.

Dopminne och ett dopljus
Prästen kommer att lämna ett dopminne, en bekräftelse på att ditt barn nu är döpt i församlingen. På dopminnet står bland annat barnets namn, födelsedatum, dag för dopet och prästens namn. Med dopminnet kan ni varje år komma ihåg att fira dopdagen.
Dopljuset tänds i anslutning till dopet och överlämnas till föräldrarna eller en fadder. Dopljuset är en symbol för Guds ljus som besegrat mörkret.

Faddrar
Ofta får barnen faddrar i samband med dopet. Att få vara fadder brukar någon släkting eller vän känna som ett viktigt hedersuppdrag. En fadders finaste uppgift är att vara förebedjare för barnet och stödja det på alla sätt.

Dop som vuxen
Är inte så ovanligt som man kan tro, vi har flera vuxendop per år. Kontakta pastorsexpeditionen för mer information.

Ring eller mejla oss!
Det finns mycket mer att berätta. Vi vill hjälpa dig att välkomna ditt barn på bästa sätt och ge er ett minne för livet.
Eller om du vill bli döpt som vuxen ordnar vi även det.
Frågor (eller bokningar) ring pastorsexpeditonen 0653-150 50
Du kan också mejla dina frågor så kontaktar vi dig dellenbygdens.pastorat@svenskakyrkan.se 
 
Välkommen till dop!

Mer om dop, dopfadder, tips på doppresenter m.m:
https://www.svenskakyrkan.se/dop