Dop

Dopet är en högtid som är förknippad med stor glädje och är öppet för alla, för små barn såväl som för vuxna. Det är en helig handling som innebär att den döpte blir en del av ett större sammanhang; en världsvid kristen gemenskap och en del av Guds stora familj.

Du behöver inte prestera något eller vara på något speciellt sätt för att ta emot dopet. Dopet innebär att få leva i förlåtelse, och vara välsignad. Det finns ingen övre eller nedre åldersgräns och det är aldrig för sent för att döpas. 

Att välkomna ditt barn till familjen, vännerna och världen med ett dop är en betydelsefull handling, ett minne för livet. I dopgudstjänsten sätts barnet i centrum. Att döpa sitt barn är ett sätt att ta upp barnet i kyrkans större gemenskap. Det är samtidigt en unik handling för varje barn – varje barn är unikt, varje dop är unikt.

Döpa nu eller senare i livet
Numera är det genom dopet som man tas upp som medlem i Svenska kyrkan och därmed den världsvida kristna gemenskapen. Alla nyfödda barn som har föräldrar som tillhör församlingen får en inbjudan om att låta döpa sitt barn. Även barn till föräldrar som inte tillhör Svenska kyrkan kan döpas. Men dopen kan också ske senare i livet.
Om man som förälder vill vänta med dopet kan man meddela församlingen att deras barn ska tillhöra svenska kyrkan utan dop. Även som vuxen kan man tillhöra kyrkan utan dop.

Vattnet är livsviktigt för människan och det är också en symbol för livet och för att växa.

 

Planera ett dop

I kyrkan är dopet alltid glädje och fest. Det kan göras enkelt, med få förberedelser om man vill eller som en stor fest med hela släkten närvarande.

Frågor och svar om dopet

Här finns svaren på de vanligaste frågorna om dopet samlade

Boka tid och plats för dop

Telefon 0653-150 50 (helgfria vardagar 10-12 och 13-14.30)
E-post dellenbygdens.pastorat@svenskakyrkan.se 

Besökstid 10-12 och 13-14.30 (helgfria vardagar)

Postadress Kyrkgränd 30, 824 71 Delsbo
Besöksadress Kyrkgränd 30