Foto: Johan Palm

Valbo-Hedesunda pastorat

Välkommen till oss! Valbo-Hedesunda pastorat är två församlingar i samverkan och vår vision är att skapa mötesplatser där vi kan bygga relationer där alla är välkomna att delta. Gudstjänst, undervisning, diakoni och mission är en självklar grund för all vår verksamhet.

Senaste nytt i Valbo-Hedesunda pastorat

Prenumerera via RSS