Valbo kyrka.
Foto: Madelene Perpåls

Valbo-Hedesunda pastorat

Dop, bröllop och begravning – och hela livet däremellan. Välkommen till Svenska kyrkan i Valbo, Forsbacka och Hedesunda.

Information om personuppgiftsincident

Svenska kyrkan vill informera dig om en personuppgiftsincident som skedde i samband med att kyrkan utsattes för ett cyberangrepp i november 2023. Syftet med informationen är att berätta vad som hänt och vilka åtgärder kyrkan vidtagit. Vi ger även generella tips på vad du kan göra själv för att skydda dina personuppgifter.

Entréskylten vid pastorsexpeditionen på Mikaelsgården

Kontakt

Välkommen att höra av dig.

Röjningarbete utförs i ett skogsparti på Valbo kyrkogård.

Nyheter

Det senaste vad som hänt och vad som är på gång i Valbo-Hedesunda pastorat. Här kan du också läsa veckans nyhetsbrev och anmäla dig till nyhetsbrevet.

Prästen visar upp det nydöpta barnet

Dop - Livets första fest

Dopet är för alla som önskar. Dopet kan ske i kyrkan, hemma eller på en älskad plats.

Klädfyndardag

Mikaelsgården, Valbo lördag 23 mars 10.00-13.00

Välkommen till Svenska kyrkan!

Medlem

Du har säkert någon gång i ditt liv träffat på Svenska kyrkan. Kanske vid en av livets stora händelser, som dop, konfirmation, bröllop eller begravning. Eller i din vardag, som när vi nattvandrar eller hälsar på din gamla mormor. Du är välkommen till kyrkan oavsett om du är medlem eller ej men som medlem hjälper du Svenska kyrkan att jobba för en massa bra saker.

Personal och kyrkvärd hälsar välkommen till Valbo kyrka innan gudstjänsten.

Lediga jobb

Här står vi och hälsar gudstjänstbesökare välkommen, snart hoppas vi även att få hälsa en ny präst välkommen! Vi söker även säsongsarbetare till våra kyrkogårdar.

Barnens Bästa Bibel

Vill din sexåring få en spännande bok?

Kyrkogården i Forsbacka i morgonljus.

Kyrkogårdar

Här är sidor för dig när du har frågor som rör pastoratets kyrkogårdar och gravar, till exempel gravskötsel eller gravrättsinnehavare. Visste du att i Valbo-Hedesunda pastorat finns Gästriklands äldsta begravningsplats? Vi söker gravägare, se längst ned på sidan.

Valbo kyrka med nysnö på taket.

Kyrkor, kapell & församlingshem

Fyra olika kyrkor, ett kapell och tre församlingshem finns i pastoratet. Välkommen till gudstjänst eller annan aktivitet.