Dop, bröllop och begravning

Kyrkan finns där genom hela livet, från att välkomna ett barn in i Guds familj, välsigna äktenskapet till att stödja anhöriga i sorgen efter någon nära.

Lättade restriktioner från och med 1 juli 2021.

I och med de lättade restriktionerna, som trädde i kraft 1 juli, kan vi nu samlas fler personer i pastoratets kyrkor.

Läs mer om det här