Dop, bröllop och begravning

Kyrkan finns där genom hela livet, från att välkomna ett barn in i Guds familj, välsigna äktenskapet till att stödja anhöriga i sorgen efter någon nära.

Dop

Dopet är en högtid - både för den som döps och för familj, vänner och församling. I centrum för dopgudstjänsten står samhörigheten med Gud, både här och i himlen.

Vigsel

"Stark som döden är kärleken, lidelsen obeveklig som graven. Dess pilar är flammade eld, en ljungande låga. Mäktiga vatten kan inte släcka kärleken, floder kan inte svepa bort den." Höga visan 8:6-7

Två urnor står bland ormbunksblad på ett bord i kyrkan.

Begravning

Döden drabbar oss alltid och mitt i sorgen ska en mängd praktiska beslut tas. I denna oroliga tid vill vi som Kyrka och begravningshuvudman här ge några ord på vägen vad gäller begravningen. Dagens situation kräver att vi måste göra avkall på sådant som i vanliga fall är så viktigt och betydelsefullt vid dödsfall, begravning och sorgearbetet. Tillsammans vill vi medverka till att det ändå blir ett värdigt och fint avsked av varje människa.