Dop, bröllop och begravning

Kyrkan finns där genom hela livet, från att välkomna ett barn in i Guds familj, välsigna äktenskapet till att stödja anhöriga i sorgen efter någon nära.

Dop

Dopet är en högtid - både för den som döps och för familj, vänner och församling. I centrum för dopgudstjänsten står samhörigheten med Gud, både här och i himlen.

Vigsel

"Stark som döden är kärleken, lidelsen obeveklig som graven. Dess pilar är flammade eld, en ljungande låga. Mäktiga vatten kan inte släcka kärleken, floder kan inte svepa bort den." Höga visan 8:6-7