Diakoni

Diakoni är kyrkans omsorg om medmänniskan och skapelsen, ibland kallas det också kyrkans sociala arbete. Det handlar om att genom delaktighet, med respekt och i ömsesidig solidaritet möta människor i utsatta livssituationer. Grunden för arbetet är Guds kärlek, som den möter oss i Jesus Kristus.

I Valbo-Hedesunda pastorat bedriver vi en diakoni som främjar gemenskap genom öppna mötesplatser för alla åldrar.

Vi vill erbjuda en miljö som möjliggör växt både individuellt och i grupp.

Vi vill vara en självklar del i samhället och vill att människor som bor och vistas här ska finna en tillhörighet och känsla av meningsfullhet i kyrkans sammanhang.