Välkommen till Bro församling

Scrolla ner för vidare information

BRO FÖRSAMLINGS VERKSAMHET I OCH MED DE NYA RESTRIKTIONERNA 2020-11-24

 

ÄNDRAD GUDSTJÄNSTPLAN

Utifrån de rådande omständigheterna och vår gemensamma strävan efter att minimera smittorisker, utgår tillsvidare tisdagarnas veckomässor samt söndagarnas högmässor/gudstjänster.

Vi följer också regeringens nu gällande beslut: inga sammankomster med mer än 8 besökare tillåts i våra kyrkor och lokaler från den 24/11. Detta gäller tillsvidare till nya direktiv kommer.

Se hemsidan för inspelade andakter och gudstjänster. Det finns även länkar till gudstjänster på tv och radio.

 

 

Bro kyrka

Öppen kyrka söndagar 10.30-13.30

Kyrkan öppen för bön, ljuständning, musik och textläsning av söndagens texter, läsning varje hel timme.

Maximalt antal från den 24/11 är 8 besökare samtidigt i kyrkan. 

 

Kapellet på Prästvägen 6

Öppet mån-tors 11-13, v49, v50 och v51

Kapellet är öppet för ljuständning.

Maximalt antal från den 24/11 är två personer samtidigt i kapellet förutom tjänstgörande personal.
Under samma tid kommer försäljning av julklappar att ske till förmån för diakonikassan. Hjäp oss hjälpa!

 

 

Begravningar

Bro församling kommer från och med 24/11 att tillämpa de nya riktlinjerna: Max 20 anhöriga i lokalen förutom tjänstgörande personal.

 

Vigsel & Dop

Från och med 24/11 max 8 besökare i lokalen.

 

Prästgårdskaffe tisdagar

Inställt. Detta gäller tillsvidare till nya direktiv kommer.

 

Konfirmationsverksamheten

Konfirmandverksamheten är omförlagd till digitala plattformar. Berörda parter har blivit underrättade per mail.

 

Körverksamheten

All körverksamhet har ställts in tillsvidare, både repetitioner och framföranden. Vi återkommer med nya tag när säkerheten tillåter.

 

Samtal

Enskilda samtal erbjuds per telefon, digitalt eller som ”Walk and talk”.

Du når diakon och präst på följande telefonnummer och mail. 

 

Ulrika Nordkvist, Komminister 
Tel: 08-584 808 95 Mail: ulrika.nordkvist@svenskakyrkan.se

 

Benny Runsten, Komminister 
Tel: 08-584 808 88 Mail: benny.runsten@svenskakyrkan.se

 

Katarina Lundström Thompson, Diakon
Tel: 08-584 808 91 Mail: katarina.lundstrom-thompson@svenskakyrkan.se

 

 

 

 

Bokning

Församlingsexpeditionen har telefontid måndag, tisdag, torsdag och fredag 10-12, 08-584 808 80 bro.forsamling@svenskakyrkan.se Om ni vill boka eller har frågor om dop, vigsel och begravning går det också bra att maila. Vi har under rådande omständigheter ingen besökstid. Frågor kring gravar och gravskötsel besvaras av Bo Cederholm 0704412891.

Kontakt

Bro församlings åtgärder för begränsande av smittspridningen av Corona

Församlingens öppna grupprelaterade verksamheter; körer mm är i huvudsak, efter samråd med deltagarna, vilande; så även öppen verksamhet som tisdagssoppan och Lunch caféet.

Den utåtriktade verksamheten på vårdinrättningar och kommunala mötesplatser är vilande i samklang med kommunens direktiv och förhållningssätt.

Den individrelaterade verksamheten sköts i vanlig ordning efter överenskommelse med berörda.