Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Bro församling Besöks- och postadress: Prästvägen 6, 19730 Bro Telefon: +46(8)58480880 E-post till Bro församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Bro församling

I Bro församling finns fyra kyrkor, ett kapell samt verksamhetslokaler på Prästvägen 6 i Bro och Kyrkstugan, Håbo-Tibble. För mer information, kontakta gärna församlingsexpeditionen.

Dop, konfirmation, vigsel och begravning

Kontakta oss

Vår hederskyrkvärd och vän Eric Weinberg har avlidit efter en kortare tids sjukdom. Eric var under sin tid djupt engagerad i speciellt Låssa, vilket inte minst kyrkans fina ljusbärare är en bestående påminnelse om. Han var också en mycket uppskattad solosångare och föredragshållare med många gripande berättelser att dela med sig av. Nu har hans stämma tystnat, men de många ljusa minnena finns kvar. Vila i frid.

Minnesord över hederskyrkvärd Eric Weinberg

Vår hederskyrkvärd och vän Eric Weinberg har avlidit efter en kortare tids sjukdom. Eric var under sin tid djupt engagerad i speciellt Låssa, vilket inte minst kyrkans fina ljusbärare är en bestående påminnelse om. Han var också en mycket uppskattad solosångare och föredragshållare med många gripande berättelser att dela med sig av. Nu har hans stämma tystnat, men de många ljusa minnena finns kvar. Vila i frid.

Varje söndag firas högmässa i Bro kyrka kl. 11. 

Den 2/12 Första advent medverkar kyrkokören i Bro kyrka och Agnes Grahn spelar trumpet, Matz Antesten präst. 
På kvällen den Första advent är det musikgudstjänst i Låssa kyrka kl. 18 med Matz Antesten, präst och Olle Eilestam, musiker.
Under julmarknaden i Bro centrum den 6/12 sjunger församlingens körer (se affischer på marknaden för tider).
Den 15/12 är det julkonsert i Bro kyrka kl. 16 med Singit och Kyrkokören tillsammans med Hasse Svedberg, Elisa Dalenbring. Edvin Grahn, Helén Grahn och Denise Engman, Ulrika Nordkvist präst. 
Den 30/12 är det konsert i Håtuna kyrka "Happy new year" med Olle Eilestam och friends kl. 16, Matz Antesten präst. 
På Trettondagen är det högmässa i Bro kyrka med mycket musik av Helén och Lennart Grahn, Ulrika Nordkvist präst. 
Se vårt kalendarium nedan för mer information.

Gudstjänster och musik under advent, jul, nyår och trettonhelg

Varje söndag firas högmässa i Bro kyrka kl. 11. Den 2/12 Första advent medverkar kyrkokören i Bro kyrka och Agnes Grahn spelar trumpet, Matz Antesten präst. På kvällen den Första advent är det musikgudstjänst i Låssa kyrka kl. 18 med Matz Antesten, präst och Olle Eilestam, musiker. Under julmarknaden i Bro centrum den 6/12 sjunger församlingens körer (se affischer på marknaden för tider). Den 15/12 är det julkonsert i Bro kyrka kl. 16 med Singit och Kyrkokören tillsammans med Hasse Svedberg, Elisa Dalenbring. Edvin Grahn, Helén Grahn och Denise Engman, Ulrika Nordkvist präst. Den 30/12 är det konsert i Håtuna kyrka "Happy new year" med Olle Eilestam och friends kl. 16, Matz Antesten präst. På Trettondagen är det högmässa i Bro kyrka med mycket musik av Helén och Lennart Grahn, Ulrika Nordkvist präst. Se vårt kalendarium nedan för mer information.

Se länk för mer info

Var med och baka till kyrkkaffet

Se länk för mer info

Vårterminens bibelstudium i Prästgården startar vecka 4 och pågar torsdagar jämna veckor kl. 19. Under våren kommer också att erbjuda en grundkurs i kristen tro för alla som är nyfikna och vill veta mer.

Vårens bibelstudium

Vårterminens bibelstudium i Prästgården startar vecka 4 och pågar torsdagar jämna veckor kl. 19. Under våren kommer också att erbjuda en grundkurs i kristen tro för alla som är nyfikna och vill veta mer.

Tredje söndagen i advent

Den tredje adventssöndagen berättar om Johannes döparen. Han som var kusin till Jesus och förberedde folket på att något nytt skulle komma.

Tema

Bana väg för Herren

Liturgisk färg

Violett eller blå

Altardekoration

På altaret ställer vi violetta blommor och vi tänder två ljus.

Bibeltexter

Gammaltestamentlig läsning

Malaki kapitel 4, vers 4 - 6

Glöm aldrig den lag som jag gav min tjänare Mose på Horeb, med stadgar och bud för hela Israel. Se, jag sänder profeten Elia till er innan Herrens stora och fruktansvärda dag kommer. Han skall vända fädernas hjärtan till barnen och barnens hjärtan till fäderna, så att jag inte viger landet åt förintelse då jag kommer.

Epistel

Petrus andra brev kapitel 1, vers 19 - 21

Nu kan vi ännu mer lita på profetorden. Dem bör ni låta lysa för er som en lampa i ett mörkt rum, tills dagen gryr och morgonstjärnan går upp i era hjärtan. Och framför allt skall ni tänka på att man aldrig kan tyda en profetia i skriften på egen hand. Ingen profetia har förmedlats genom mänsklig vilja, utan drivna av helig ande har människor talat ord från Gud.

Evangelium

Evangeliet enligt Matteus kapitel 11, vers 12 - 19

Sedan Johannes döparens dagar tränger himmelriket fram, och somliga söker rycka till sig det med våld. Ty ända till Johannes har allt vad profeterna och lagen sagt varit förutsägelser. Ni må tro det eller inte, han är Elia som skulle komma. Hör, du som har öron. Vad skall jag jämföra detta släkte med? De liknar barn som sitter på torget och ropar åt andra barn: ’Vi spelade för er, men ni ville inte dansa. Vi sjöng sorgesånger, men ni ville inte klaga.’ Johannes kom, och han varken äter eller dricker, och då säger man: ’Han är besatt.’ Människosonen kom, och han äter och dricker, och då säger man: ’Se vilken frossare och drinkare, en vän till tullindrivare och syndare.’ Men Vishetens gärningar har gett Visheten rätt.”

Psaltaren

Psaltaren kapitel 146, vers 3 - 9

Lita aldrig på mäktiga män, människor som ingen hjälp kan ge. De ger upp andan och blir jord igen, då går deras planer om intet. Lycklig den som har sitt stöd i Jakobs Gud och sätter sitt hopp till Herren, sin Gud. Han som har gjort himmel och jord och hav och allt vad som finns i dem, han sviker aldrig sina löften. Han ger de förtryckta deras rätt, han ger de svältande bröd. Herren befriar de fångna, Herren öppnar blinda ögon, Herren rätar krökta ryggar, Herren älskar de trogna, Herren ger främlingar skydd, stöder faderlösa och änkor men korsar de ondas planer.