Välkommen till Bro församling

Scrolla ner för vidare information

ÄndraD gudstjänstPLAN

Utifrån de rådande omständigheterna och vår gemensamma strävan efter att minimera smittorisker, utgår tillsvidare tisdagarnas veckomässor.

Vi följer också regeringens beslut: inga sammankomster med mer än 50 personer tillåts i våra kyrkor och lokaler.

Bro församlings åtgärder för begränsande av smittspridningen av Corona

Församlingens öppna grupprelaterade verksamheter; körer mm är i huvudsak, efter samråd med deltagarna, vilande; så även öppen verksamhet som tisdagssoppan och Lunch caféet.

Den utåtriktade verksamheten på vårdinrättningar och kommunala mötesplatser är vilande i samklang med kommunens direktiv och förhållningssätt.

Den individrelaterade verksamheten sköts i vanlig ordning efter överenskommelse med berörda.

Bokning

Församlingsexpeditionen har telefontid måndag, tisdag, torsdag och fredag 10-12, 08-584 808 80 bro.forsamling@svenskakyrkan.se Om ni vill boka eller har frågor om dop, vigsel och begravning går det också bra att maila. Vi har under rådande omständigheter ingen besökstid. Frågor kring gravar och gravskötsel besvaras av Bo Cederholm 0704412891.

Kontakt