Diakoni

Diakonen har ett särskilt uppdrag av kyrkan att stödja människor i utsatta livssituationer och att värna om människovärde och medmänsklighet. En diakon möter människor i olika åldrar och livssituationer, bland annat i enskilda själavårdande samtal. I samtalen får du tala om tankar och känslor som huvudet är fullt av. Det kan gälla livskriser, sorg, relationsproblem, ensamhet eller andra situationer. Ibland tar livet oväntade vägar och vi ställs inför frågor vi kan behöva samtala med någon om. 


Du kan också komma för samtal och få hjälp och stöd i dina kontakter med myndigheter, som Socialtjänsten, Försäkringskassan etcetera. 


Du kan vara helt anonym om du vill och det finns inga regler för vad ett samtal kan handla om. Du behöver inte tillhöra Svenska kyrkan eller vara troende för att be om ett samtal. Samtalen är kostnadsfria.


Diakonen har tystnadsplikt, men en diakon kan bli kallad till vittne i en rättegång, då bryts tystnadsplikten. En diakon ska också bryta tystnadsplikten om det handlar om oro för barn, då görs en orosanmälan till Socialtjänsten. Den som har samtalat med en diakon kan själv gå med på att diakonen får lämna information vidare, till exempel i kontakten med myndigheter. 


Alla kan vi hamna i situationer där vi känner att vi behöver stöd, vägledning eller någon att prata med. Då är du välkommen till kyrkan. 

Lena Sagström, diakon
lena.sagstrom@svenskakyrkan.se telefon 08-58480891 eller 072-2275859