Välkommen att boka dop!

Att bli förälder innebär många olika saker
– glädje, ansvar, skratt och oro. 

Bro församling vill stötta dig som förälder på olika sätt. Du är välkommen till vår Öppna förskola, till familjesöndagar, skolavslutningsfest och du kan självklart boka samtal hos vår diakon eller hos någon av våra präster. Samtalen är kostnadsfria. Till dig som bokar dop delar vi ut boken Må bra som förälder – psykologernas strategier för småbarnsåren av Helga Johnsson Wennerdal och Clara Zelleroth. Boken tar upp många av de frågor som vi som föräldrar brottas med. Välkommen att boka dop!

 

Kontakt

Församlingsexpeditionen
mail: bro.forsamling@svenskakyrkan.se
telefon: 08-584 808 80