Foto: Håkan Mattsson

Svenska kyrkan Enköping

Välkommen till Enköpings pastorat med församlingarna Enköping, Boglösa, Veckholm, Villberga, Tillinge och Södra Åsunda och Sparrsätra-Bred med gemensam kyrkogårdsförvaltning och kyrkokansli.

Kyrktaxi

Kyrktaxi erbjuds idag till församlingsbor för taxiresor till söndagsgudstjänst i pastoratet. Från och med den 1 september 2016 kostar det 40 kr.

Församlingsexpedition

Enköpings pastorat består av sex församlingar: Enköping, Villberga, Sparrsätra-Bred, Tillinge och Södra Åsunda, Veckholm och Boglösa med en gemensam församlingsexpedition, gemensam kyrkogårdsförvaltning och ett kyrkokansli.
Telefon växeln 0171-257 00 

Tillfälliga öppettider kl 9-12, 13-15
öppen mån-fre kl 8-12, 13-16. 1 juni - 31 aug: kl 09-12, 13-15
Besöksadress Kyrkans Hus, V Ringgatan 9
Postadress Box 88, 745 22 Enköping
E-post enkoping.pastorat@svenskakyrkan.se

Samarbete

Enköpings pastorat samarbetar med SENSUS