Foto: Konstnär: Sr Lydia Wikman Mariadotter.

Svenska kyrkan Enköping

Välkommen till Enköpings pastorat med församlingarna Enköping, Boglösa, Veckholm, Villberga, Tillinge och Södra Åsunda, Sparrsätra-Bred och Fjärdhundra med gemensam kyrkogårdsförvaltning och kyrkokansli.

Kyrktaxi

Kyrkbil erbjuds församlingsbor för resor till söndagsgudstjänst i Enköpings pastorat, tel 0171-44 00 00. Kostnad: 50 kr. Bokas senast fredag kl 18. Kan avbokas fram till en timme innan avfärd.

Valresultat

Valresultat

Valresultat från kyrkovalet 2021, information om vad som händer efter kyrkovalet och mandatfördelningen.

Församlingsexpedition

Enköpings pastorat består av sju församlingar: Enköping, Villberga, Sparrsätra-Bred, Tillinge och Södra Åsunda, Veckholm, Boglösa och Fjärdhundra med en gemensam församlingsexpedition, gemensam kyrkogårdsförvaltning och ett kyrkokansli.
Telefon växeln 0171-257 00 

Tillfälliga öppettider kl 9-12, 13-15
öppen mån-fre kl 8-12, 13-16. 1 juni - 31 aug: kl 09-12, 13-15
Besöksadress Kyrkans Hus, V Ringgatan 9
Postadress Box 88, 745 22 Enköping
E-post enkoping.pastorat@svenskakyrkan.se

Samarbete

Enköpings pastorat samarbetar med SENSUS