Foto: Ida Bjurström

Lillkyrka kyrka

Boglösa församling

Kyrkan är belägen en och en halv mil sydost om Enköping. Kyrkan är byggd av gråsten med tjärat spåntak och tillhör de minsta romanska småkyrkorna - en i Uppland vanlig medeltida typ. Kyrkan nämns första gången vid en ärkebiskops visitation år 1303 och är troligen densamma än idag. Av kyrkans bevarade medeltida inventarier finns en Maria - och en Kristusbild. Orgeln, som är byggd 1840, är en av dem, som orgelbyggaren och Lillkyrkabon P.O. Gullbergsson byggde.

Antal platser: 50. Eventuellt fler efter överenskommelse.