Foto: Ida Bjurström

Lillkyrka kyrka

Boglösa församling

Lillkyrka kyrka öppen 27 nov- 15 jan

Öppen kyrka för ljuständning och bön

Fredagar kl 15-16.30 den 27 nov-15 jan

Kyrkan är belägen en och en halv mil sydost om Enköping. Kyrkan är byggd av gråsten med tjärat spåntak och tillhör de minsta romanska småkyrkorna - en i Uppland vanlig medeltida typ. Kyrkan nämns första gången vid en ärkebiskops visitation år 1303 och är troligen densamma än idag. Av kyrkans bevarade medeltida inventarier finns en Maria - och en Kristusbild. Orgeln, som är byggd 1840, är en av dem, som orgelbyggaren och Lillkyrkabon P.O. Gullbergsson byggde.

Antal platser: 50. Eventuellt fler efter överenskommelse.