Tillinge kyrkas torntupp
Foto: Veronica Bernström

Kontakt

Församlingsexpedition, Kyrkans Hus, V Ringgatan 9, Enköping, tel 0171-257 00, enkoping.pastorat@svenskakyrkan.se. Ring, maila eller gör ett besök för att boka lokal, samtal, dop, vigsel, begravning eller om du vill veta mer om våra mötesplatser.

Kyrkoherde Enköpings pastorat: Anders Grape, tel 0171-257 05 och e-post: anders.grape@kyrkanshus.nu 
Kyrkokansliet i Enköping: vxl 0171-257 00 e-post: enkoping.pastorat@svenskakyrkan.se. Kanslichef Monika Qvarnström, tel 0171-257 52. E-post: monika.qvarnstrom@svenskakyrkan.se
Fastighetskontor: tel 0171-257 36

Dataskyddsombud Enköpings pastorat: Teresia Nordenborg, tel 0171-257 51, e-post: teresia.nordenborg@svenskakyrkan.se

Webbredaktör: Ida Bjurström, Informatör, tel 0171-257 67, e-post: ida.bjurstrom@svenskakyrkan.se

 --------------------

Kyrkogårdskontoret: Ann-Sofie Hansson, kyrkogårdsmästare, tel 0171-257 39, vxl 0171-257 00 och e-post: kyrkogard.enkoping@svenskakyrkan.se  

------------------

Enköpings församling, församlingssexpedition, tel 0171-257 00, e-post: enkoping.forsamling@svenskakyrkan.se

Arbetsledande komminister: Erik Berger, tel 0171-257 06, e-post: erik.berger@svenskakyrkan.se

Kontakt personal Enköpings församling

-------------------

Tillinge och Södra Åsunda församling och Sparrsätra-Bred församling

Församlingsexpedition: 0171-257 00, fax 0171-44 60 35, e-post: tillinge@svenskakyrkan.se
Arbetsledande komminister: Cecilia Granmo, tel 0171-44 60 08, e-post: cecilia.granmo@svenskakyrkan.se

Kontakt personal  Tillinge

-------------------

Boglösa församling och Veckholm församling

Församlingsexpedition: 0171-257 00, e-post: veckholm@svenskakyrkan.se

Arbetsledande komminister: Katarina Fredriksson

Kontakt personal Veckholm

--------------------

Villberga församling

Församlingssexpedition: 0171-257 00, fax 0171-47 06 16, e-post: villberga.forsamling@svenskakyrkan.se

Arbetsledande komminister: Mikael Arnqvist, tel 0171-47 00 36, e-post: mikael.arnqvist@svenskakyrkan.se

Kontakt personal Villberga