Foto: Ida Bjurström

Bårtäcken

Ett bårtäcke är ett vackert tyg, som ofta har en broderad dekor som används för att omsluta kistan vid begravningsceremonin. Du kan kostnadsfritt låna ett bårtäcke som är vävt i vacker blå färg.

Bårtäcken vid begravning

Du är välkommen att låna bårtäcke gratis. Det finns ett bårtäcke som är vävt i vacker blå färg, himlens färg, som får omsluta kistan vid begravningen. Det finns även bårder i olika färger att lägga löst över expempelvis ett vitt bårtäcke (se bilder).

Välkommen att boka bårtäcke och/eller löst liggande bård via församlingsexpedition, tel 0171-257 00

Här ser ni bilder på de bårtäcken som finns att boka.