Foto: Ida Bjurström

Någon att prata med

Att ha någon att prata med är ett mänskligt behov. Vem du än är och vad du än är i för livssituation är du alltid välkommen att höra av dig till kyrkan för att prata med präst eller diakon. Du behöver inte vara troende eller medlem i Svenska kyrkan.

Enskilda samtal
Diakoner och präster har tystnadsplikt och erbjuder enskilda samtal. Du kan vara helt anonym om du vill och det finns inga regler för vad ett samtal kan handla om. Här kan du kontakta oss för att boka ett samtal, tel 0171-257 00.

Jourhavande präst
Här kan du läsa mer om jourhavande präst.

Palveleva puhelin/Svenska kyrkans finska telefonjour
Lue lisää: Palveleva puhelin.

Sjukhuskyrkan
På Lasarettet i Enköping finns Sjukhuskyrkan. Här finns stöd för patienter, anhöriga och personal att möta de andliga och existentiella frågor som sjukhusmiljön och vårdsituationen väcker. Här kan du läsa mer om sjukhuskyrkan i Enköping.

Sorgegrupper/ Leva vidaregrupper
Vi har samtalsgrupper för människor som förlorat en närstående genom dödsfall. Grupperna består av ett mindre antal deltagare med gemensamma erfarenheter som samlas ett bestämt antal gånger tillsammans med erfarna ledare. Grupperna är avgiftsfria – verksamheten bekostas av medlemsavgifter. Här kan du läsa mer om sorgegrupp.