Foto: Gustaf Hellsing

Vuxenkörer

Vårfrukyrkokören, Camerata Vocalis, Boglösa-Veckholms kyrkokör, Tillinge kyrkokör, Villbergakören och Singoallakören