Foto: Ida Bjurström

Enköpings-Näs kyrka

i Tillinge -Södra Åsunda församling

Enköpings-Näs kyrka öppettider i oktober

Enköpings-Näs kyrka håller öppet kl 12-16 följande dagar: 10/10, 17/10, 24/10, 31/10

Stod färdig med torn och allt år 1168. Tornet påminner en smula om Stora Tunas i Dalarna. Socknen präglas av flera stora gårdar, ägarna bidrog starkt till kyrkans inredning under stormaktstiden. Axel Oxenstierna har fortfarande egen bänk. Barockorgeln från 1781 renoverades 1999 till originalskick och man ger konserter. Hela kyrkan renoverades 1993 och sparsamt med målningar togs fram. St Mikael finns i ett medeltida altarskåp och innerdörren är ett mycket välgjort smidesarbete skänkt av häradshövdingen Nils Faderson Sparre i slutet av 1400-talet. Klädskåpet i sakristian är unikt där alla mässhakar ligger i lådor.

Kyrkan är belägen på en halvö i Mälaren, en mil söder om Enköping

Antal platser: 50. Eventuellt fler efter överenskommelse.