Foto: Ida Bjurström

Sorgearbete

samtalsgrupp för sörjande

Inställt tills vidare!

Enköpings pastorat inbjuder till samtalsgrupp där man får möta och samtala med andra som förlorat sin livskamrat.

Gruppen samlas kring kaffebordet 6-7 gånger under en och en halv timme och leds av diakon eller diakoniassistent och präst.

Gruppen omfattas av tysthetslöfte, dvs alla har ansvar för att det som sägs stannar inom gruppen.

Du själv avgör hur mycket Du vill säga.

En ny grupp startas tre gånger per år och deltagandet är kostnadsfritt.

Inbjudan sänds till make, maka, sambo, särbo.

Tid: Dagtid

Plats: Kyrkans Hus, V Ringgatan 9, Enköping

Ledare: Diakon och präst

Svenska kyrkan Enköping med Enköping, Sparrsätra-Bred, Tillinge och Södra Åsunda, Villberga, Boglösa och Veckholm och Fjärdhundra församling.

Ps  Vill Du tala enskilt med präst, diakon eller diakoniassistent är Du välkommen att höra av dig.

Sorgegrupp Zebra för barn och tonåringar som mist någon nära:

https://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=1530194