Torstuna kyrka
Foto: Gudmund Frenskar

Torstuna kyrka

Kyrkan är uppförd i nyklassicistisk stil under 1790-talet. Altaruppsatsen är ett förstklassiskt verk från hovbildhuggaren Burkhardt Prechts verkstad.

Kyrkan är endast öppen i samband med gudstjänster och förättningar.
Vill du boka tid för en visning, kontakta expeditionen på 0171-257 00!

Den medeltida kyrkan i Torstuna skadades svårt vid ett åsknedslag 1723. Redan 1731 hade kyrkan uppförts igen, men den nya byggnaden avslöjade med tiden allt fler brister. I slutet av århundradet enades man i församlingen om att bygga en ny kyrka omkring den gamla, som successivt revs allteftersom den nya växte upp.

Den nya kyrkan uppfördes i nyklassicistisk stil under 1790-talet och 1797 började organisten i Lillkyrka socken att sätta upp orgelverket. En altaruppsats av Burchardt Precht anskaffas 1802 och samma år sätts en predikstol av Pehr Ljung upp.

Ett nytt plåttak tillkom 1831, tornet revs och ett nytt uppfördes 1850–1851. År 1863 rappades kyrkan in- och utvändigt.
Efter ommålning och förgyllning av inredning 1872 ansågs kyrkan vara färdig.

Altaruppsats i Torstuna kyrka Foto: Gudmund Frenskar