Foto: Ida Bjurström

Veckholm kyrka

Veckholms församling

Veckholms kyrka öppen onsdagar fram till 24 feb

Öppen kyrka för ljuständning och bön

Onsdagar kl 17-19 till och med den 24 feb

Veckholms kyrka öppen 31/1

Öppen kyrka för ljuständning och bön

Sön 31/1 kl 16-17

Veckholms kyrka öppen 14/2

Öppen kyrka för ljuständning och bön

Sön 14/2 kl 11-12

Kyrkan ligger två mil sydost om Enköping och kallas "Trögdens domkyrka". Kyrkan uppfördes på 1100-talet och har sedan tillbyggts under flera epoker. Det mest sevärda i kyrkan är altarskåpet, tillverkat i Bryssel på 1500-talet. Ovanför detta hänger triumfkrucifixet, ett svenskt arbete från 1400-talet. Kyrkans orgel är en av de två i landet, som har s.k. fågelstämma. Även klockstapeln med sina fyra solur hör till sevärdheterna. Den uppfördes 1668 på bekostnad av rikskanslern Magnus Gabriel de la Gardie. Ättens gravkor i öster dateras också från stormaktstiden.

Antal platser: 150. Eventuellt fler efter överenskommelse.