Foto: Ida Bjurström

Kungs-Husby kyrka

Kungs-Husby kyrka ligger i Veckholms församling, sydost om Enköping och är en sen 1200-talskyrka. Kyrkan har bland annat fem medeltida krucifix

Om Kungs-Husby kyrka

Kyrkan ligger två mil sydost om Enköping och är en sen 1200-talskyrka. På 1470-talet försågs kyrkan med valv av tegel och dekorerades rikligt med kalkmålningar. Kyrkan har fem medeltida krucifix. Det märkligaste föremålet är en madonnabild av sten, ett rhenländskt arbete från 1320-talet.

Antal platser: 175. Eventuellt fler efter överenskommelse.