Foto: Ida Bjurström

Kontakt Tillinge

Växel:  0171-257 00

Fax:  0171-47 76 49

Hummelsta kyrkcentrum, Besöksadress: Åsundavägen 13, Hummelsta

Arbetsledande komminister Cecilia Granmo, 0171- 44 60 08, cecilia.granmo@svenskakyrkan.se

Komminister Kerstin Ståhlbrand , tel 0171-44 60 09 kerstin.stahlbrand@svenskakyrkan.se

Rakel Holm, kantor tel 0171-44 60 43, rakel.holm@svenskakyrkan.se

Chatarina Sigge, församlingsassistent 0171- 44 60 87, chatarina.l.sigge@svenskakyrkan.se

Lotta Nyberg, församlingsassistent 0171- 44 60 97, lotta.nyberg@svenskakyrkan.se

Kyrkvaktmästare/fastighetsskötare Martin Jansson tel 0171-44 60 54,  martin.a.jansson@svenskakyrkan.se

Kyrkvaktmästare Håkan Mattsson, tel 0171-257 55,  hakan.mattsson@svenskakyrkan.se

Vaktmästare Hummelsta kyrkcentrum, Mia Larsson, 0171-44 60 65