Några personer sitter och samtalar inomhus.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Församlingsråd Sparrsätra-Bred

Församlingsrådet definieras som styrelse i församlingen. Församlingsrådet ska tillsammans med kyrkoherden ansvara för att kyrkans grundläggande uppgift blir utförd.

Församlingar som ingår i pastorat har ett församlingsråd som fungerar som en styrelse. Det är pastoratets kyrkofullmäktige som utser församlingsrådet.

Här kommer det snart mer information.

Organisation & förtroendevalda

Enköpings pastorats högsta beslutande organ är kyrkofullmäktige, som utser verkställande organ, kyrkorådet. I varje församling finns också ett församlingsråd.

Om Enköpings pastorat

Enköpings pastorat finns på många ställen och i olika former. Vi har verksamheter för barn, unga och vuxna. I pastoratet finns 26 kyrkor och många andra lokaler med gudstjänst och musikliv.