Psalmböcker i kyrkbänken.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Församlingsråden

Församlingsråden har det lokala ansvaret för gudstjänstliv och verksamhet, under ett gemensamt kyrkoråd. Församlingsråd finns i pastorat som innehåller flera församlingar.

Församlingarna som ingår i Enköpings pastorat har var sitt församlingsråd som fungerar som en styrelse. Det är pastoratets kyrkofullmäktige som utser församlingsråden.

Varje församling leds av en församlingsherde, som tillsammans med församlingsrådet ansvarar för den lokala verksamheten och gudstjänstlivet.

Församlingsråd finns i Boglösa, Enköping, Fjärdhundra, Sparrsätra, Tillinge, Veckholm och Villberga församlingar.

En kvinna sitter och samtalar med några andra över en kopp kaffe.

Förrsamlingsråd Boglösa

Tillsammans med kyrkoherden har församlingsrådet ansvar för att församlingarnas grundläggande uppgift blir utförd.

Två äldre män samtal och ser glada ut. Den ena håller en pappmugg.

Församlingsråd Enköping

Tillsammans med kyrkoherden har församlingsrådet ansvar för att församlingarnas grundläggande uppgift blir utförd.

En manlig präst och några kvinnor sitter runt ett bord med laptops och surfplattor och samtalar.

Församlingsråd Fjärdhundra

Församlingsrådet definieras som styrelse i församlingen. Församlingsrådet ska tillsammans med kyrkoherden ansvara för att kyrkans grundläggande uppgift blir utförd.

Två män sitter vid ett bord och samtalar.

Församlingsråd Tillinge-Södra Åsunda

Församlingar som ingår i pastorat har ett församlingsråd som fungerar som en styrelse. Det är pastoratets kyrkofullmäktige som utser församlingsrådet.

Församlingsråd Veckholm

Tillsammans med kyrkoherden har församlingsrådet ansvar för att församlingarnas grundläggande uppgift blir utförd.

Några personer sitter och samtalar inomhus.

Församlingsråd Sparrsätra-Bred

Församlingsrådet definieras som styrelse i församlingen. Församlingsrådet ska tillsammans med kyrkoherden ansvara för att kyrkans grundläggande uppgift blir utförd.