Sinnesrogudstjänster

Inställt tills vidare! 2:a onsdagen i månaden i Vårfrukyrkan kl 19. Fika från kl 18.