Torsvi kyrka

i Veckholms församling

Torsvi kyrka öppen 24/1

Öppen kyrka för ljuständning och bön

Söndag 24/1 kl 11-12

Kyrkan är en typisk uppländsk gråstenskyrka från 1200-talet belägen två och en halv mil sydost om Enköping. Till kyrkan inventarier hör ett altarskåp från 1400-talet. Kyrkans predikstol härrör från 1600-talet. Bland kyrkans äldre textilier finns en håv från 1600-talet samt en röd mässhake från 1700-talet.

Antal platser: 50. Eventuellt fler efter överenskommelse.