S:t Lars kyrka

S:t Lars är en stadsdelskyrka som ligger i den västra delen av Enköping. Kyrkorummet är enkelt, ljust och vackert. Den invigdes 1984.

Om S:t Lars kyrka 

S:t Lars kyrka är en stadsdelskyrka som ligger i den västra delen av Enköping. Kyrkorummet är enkelt, ljust och vackert. Den uppfördes efter ritningar av arkitekt Johan Lind på K-konsult i Uppsala och invigdes 1984 av ärkebiskop Bertil Werkström. 

Kyrkan är sammanbygd med hyresbostäder och är således i bokstavlig mening en kyrka som hör ihop med sin imgivning. Det finns bra lokaler för alla åldrar i direkt anslutning till kyrkan.  

S:t Lars kyrka är belägen på Hornugglegränd 3 i Enköping.

Antal platser: 80 st. Eventuellt fler efter överenskommelse.