S:t Lars kyrka

i Enköpings församling

S:t Lars kyrka är en stadsdelskyrka som ligger i den västra delen av Enköping. Den är sammanbygd med hyresbostäder. Det är, minst sagt, en kyrka som hör ihop med sin imgivning. kyrkorummet är enkelt, ljust och vackert. Bra lokaler för alla åldrar finns i direkt anslutning till kyrkan. S:t Lars kyrka är en vardagskyrka med mycket verksamhet under veckorna. Ett ställe där människor i alla åldrar träffas.

S:t Lars kyrka är belägen på Hornugglegränd 3 i Enköping.

Antal platser: 80 st. Eventuellt fler efter överenskommelse.