En man och en kvinna bugar framme vid kistan under en begravning.
Foto: Jim Elfström /Ikon

Begravningsombud

Begravningsombud granskar begravningsverksamheten och undersöker bland annat hur begravningar fungerar för dem som inte tillhör Svenska kyrkan.

Begravningsombudet är utsett av Länsstyrelsen efter förslag från kommunen och företräder de som inte är medlemmar i Svenska kyrkan i frågor som rör begravningsverksamheten.

I Enköpings kommun är förordnandet om begravningsombud för närvarande vakant.

Frågor?

För mer information om begravning, kontakta Kyrkogårdskontoret, tfn 0171-257 38