Om Enköpings pastorat

Enköpings pastorat ligger i Uppsala stift i Enköpings kommun i Uppsala län. Vi finns nära, på många ställen och i olika former. Du möter oss i verksamheter för barn, unga och vuxna. I pastoratet finns 26 kyrkor och många andra lokaler med gudstjänst och ett rikt musikliv.

Kyrkokansli och expedition

Församlingsexpeditionen finns i Kyrkans Hus, V Ringgatan 9, Enköping, tfn 0171-257 00. Ring, maila eller gör ett besök för att boka lokal, samtal, dop, vigsel, begravning eller om du vill veta mer om våra mötesplatser. Här hittar du alla kontaktuppgifter till kansliet.

Kontakt församlingar och kyrkogård

Här hittar du kontaktuppgifter till medarbetare i församlingar och kyrkogård inom Enköpings pastorat: Fjärdhundra, Enköping, Tillinge och Södra Åsunda, Sparrsätra-Bred, Villberga, Veckholm och Boglösa, Kyrkogård. 

Organisation & förtroendevalda

Enköpings pastorats högsta beslutande organ är kyrkofullmäktige, som utser verkställande organ, kyrkorådet. I varje församling finns också ett församlingsråd.

Lediga jobb

Här hittar du alla aktuella lediga jobb inom Enköpings pastorat, både inom kansli, församling och kyrkogård.

En kyrka och två fastigheter i bakgrunden.

Kommunikationskanaler

Du möter Enköpings pastorat genom medarbetare och aktiva i våra verksamheter. Du möter oss också i tryckta och digitala kommunikationskanaler, så som nyhetsbrev, annonser, webb och sociala medier.

Gravar dekorerade med färggranna blommor på en kyrkogård.

Kyrkogårdsfrågor

Här hittar du information om hur pastoratets kyrkogårdar sköts. Här finns också kontaktuppgifter och mer information om gravrätt, gravskötsel och allt annat som har att göra med kyrkogårdarna.

Tre personer sitter i en soffgrupp och lyssnar på en kvinna som står upp framför dem och pratar.

Grupper & verksamheter

Vi erbjuder mötesplatser för barn, ungdom och vuxna. Vi har en bred körverksamhet och regelbundna musikevenemang. Vi erbjuder soppluncher, bibelstudium, sorgegrupper och mycket annat. Vi finns också på Sjukhuskyrkan och Ledningsregementet

Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktionen är ett grundläggande måldokument som berättar vad Svenska kyrkan i Enköping är och vill vara. Den beskriver kyrkans grundläggande uppgift: att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission.

Samgående Fjärdhundra och Enköpings pastorat

Den 1 januari 2022 gick Fjärdhundra församling och Enköpings pastorat samman och bildar nu Enköpings pastorat med sju församlingar, gemensam kyrkogårdsförvaltning, kyrkokansli och exepedition. Här kan du läsa mer.

Bild ovanifrån på en dator, en kaffekopp, en hand som håller i en penna och en skrivbok.

Så behandlar Svenska kyrkan dina personuppgifter

Här får du veta var dina personuppgifter hämtas ifrån, hur vi använder dem och vilka rättigheter du har. Du får också veta vart du ska vända dig om du har frågor kring Svenska kyrkans hantering av personuppgifter.

En kvinna och hennes två döttrar sitter med en bärbar dator i knät vid ett uppdukat adventsfika.

Integritetspolicy / personuppgifter

Här kan du läsa Enköpings pastorats integritetspolicy, där du får information om hur vi behandlar dina personuppgifter.

En hand sätter ett tänt ljus i en ljusbärare.

Att vara med i Svenska kyrkan

Här hittar du 10 konkreta skäl till att vara med i Svenska kyrkan.

Datakakor / cookies

Pastoratet samlar inte in några datakakor, så kallade cookies, för egna ändamål på Enköpings pastorats webbsida. Däremot kan detta göras av Trossamfundet Svenska kyrkan, som då är personuppgiftsansvarig för den hanteringen. Läs mer om insamling av cookies här. 

 

Församlingsexpedition

Enköpings pastorat består av sju församlingar: Enköping, Villberga, Sparrsätra-Bred, Tillinge och Södra Åsunda, Veckholm, Boglösa och Fjärdhundra med en gemensam församlingsexpedition, gemensam kyrkogårdsförvaltning och ett kyrkokansli. 

Öppettider

Måndagar kl 13-15
Tisdagar kl 9-12 
Onsdagar kl 9-12
Torsdagar kl 13-15

Växel: 0171-257 00
Växel kyrkogårdsförvaltning: 0171-257 60

Besöksadress: Kyrkans Hus, V Ringgatan 9, 745 31 Enköping
Postadress: Box 88, 745 22 Enköping
E-post: enkoping.pastorat@svenskakyrkan.se

Sociala medier: Vi finns på Facebook och Instagram @enkopingspastorat