Foto: Mikale Arnqvist

Kontakt Villberga

E-post: Villberga.forsamling@svenskakyrkan.se

Växel församlingsexpedition, tel 0171-257 00

Kyrkoherde,  Anders Grape, 0171-257 05

Arbetsledande komminister, Katarina von Otter, tel 0171-47 00 36. e-post: katarina.von.otter@svenskakyrkan.se

Präst vakant

Församlingspedagog Sandra Wallin , 0171-47 05 41

Barnverksamheten Grillbylokalen, 0171-47 02 24 (Åsa Jansson), 0171- 257 62 (Clara Lindahl Hall)

Kyrkvaktmästare Villberga, Hacksta, Kicki Eriksson, 0171-47 00 23

Kyrkvaktmästare Husby-Sjutolft, Löt, Litslena, Isabell Sjögren, 0171-47 10 75

Kyrkvaktmästare Härkeberga samt husmor Villberga församling, Helena Pettersson, 0171-47 10 73