Foto: Mikale Arnqvist

Kontakt Villberga

E-post: Villberga.forsamling@svenskakyrkan.se

Växel församlingsexpedition, tel 0171-257 00

Kyrkoherde,  Lena Brolin, 0171-257 08, e-post: lena.brolin@svenskakyrkan.se

Arbetsledande komminister, Katarina von Otter, tel 0171-47 00 36. e-post: katarina.von.otter@svenskakyrkan.se

Präst vakant

Kantor, Mari Lindskog, tel 0171-47 01 85. E-post: mari.lindskog@svenskakyrkan.se

Församlingspedagog Sandra Wallin , 0171-47 05 41

Barnverksamheten Grillbylokalen, 0171-47 02 24 (Åsa Jansson), 0171- 257 62 (Clara Lindahl Hall)

Kyrkvaktmästare Husby-Sjutolft, Löt, Litslena, Hacksta, Isabell Sjögren, 0171-47 10 75

Kyrkvaktmästare Härkeberga, Villberga samt husmor Villberga församling, Heléna Pettersson, 0171-47 10 73