Foto: Ida Bjurström

Kontakt kyrkokansli

Kyrkokansliet i Enköping, V. Ringgatan 9, Box 88, 745 22 Enköping, tel 0171-257 00.

enkoping.pastorat@svenskakyrkan.se

Kyrkoherde: Lena Brolin, tel 0171-257 08. 

Kanslichef: Åsa Hjelm, tel 0171-257 52

Kyrkogårdsmästare: Ann-Sofie Hansson, tel 0171-257 39