Foto: Ida Bjurström

Härkeberga kyrka

Öppen lördag och söndag, kl 11-16, till och med april.

Härkeberga kyrka ligger belägen mitt i ett kulturlandskap som är rikt på fornlämningar. Huvuddelen av kyrkan är byggd i början av 1300-talet. Kyrkan är framförallt känd för sina rika kalkmålningar. Flertalet har aldrig varit övermålade och är därför ovanligt välbevarade. Målningarna skapades förmodligen runt 1480-talet och kan på stilistiska grunder härledas till kyrkomålaren Albertus Pictor. I Härkeberga kyrka finns även ett triumfkrucifix som är bevarat från mitten av 1300-talet och väster om kyrkan ligger en gammal komministergård som numera ägs av Nordiska museet. Kyrkan ligger en mil nordost om Enköping.

Antal platser: 50. Eventuellt fler efter överenskommelse.

Tillgänglighet:
Rullstolsanpassat: Ja
Handikapptoalett: Ja
Rökfritt: Ja
Teleslinga: Ja
Handikapparkering: Ja

Guidning:
Här finns möjlighet att guida sig runt på egen hand med hjälp av cd på fyra språk (svenska, engelska, tyska, finska).