Meny

Härkeberga kyrka

Öppen fredag- söndag kl 11-16 under maj månad

Öppen kyrka

Härkeberga kyrka är öppen fredag-söndag kl 11-16 under maj månad.

Härkeberga kyrka ligger belägen mitt i ett kulturlandskap som är rikt på fornlämningar. Huvuddelen av kyrkan är byggd i början av 1300-talet. Kyrkan är framförallt känd för sina rika kalkmålningar. Flertalet har aldrig varit övermålade och är därför ovanligt välbevarade. Målningarna skapades förmodligen runt 1480-talet och kan på stilistiska grunder härledas till kyrkomålaren Albertus Pictor. I Härkeberga kyrka finns även ett triumfkrucifix som är bevarat från mitten av 1300-talet och väster om kyrkan ligger en gammal komministergård som numera ägs av Nordiska museet. Kyrkan ligger en mil nordost om Enköping.

Antal platser: 50. Eventuellt fler efter överenskommelse.

Tillgänglighet:
Rullstolsanpassat: Ja
Handikapptoalett: Ja
Rökfritt: Ja
Teleslinga: Ja
Handikapparkering: Ja

Guidning:
Här finns möjlighet att guida sig runt på egen hand med hjälp av cd på fyra språk (svenska, engelska, tyska, finska). Du kan beställa en guidad visning inför ditt besök. Bokning guidad visning sker via församlingsexpeditionen, tel 0171-257 00 eller e-post: villberga.forsamling@svenskakyrkan.se