Breds kyrka

Sparrsätra-Bred församling

Breds kyrka öppnas enligt överenskommelse – kontakta: Marie Johansson, 070-3206869 eller Sigbritt Dahlberg, 070-8712664

Kyrkan är belägen två mil nordväst om Enköping vid gränsen till Västmanland. Den uppfördes 1836-37. På samma plats låg tidigare en medeltidskyrka och många värdefulla föremål från denna bl a ett triumfkrucifix från 1500-talet finns i den nuvarande kyrkan. Den slutna bänkinredningen är från 1700-talet.

Antal platser: 220. Eventuellt fler efter överenskommelse.