Foto: Ida Bjurström

Svinnegarns kyrka

Svinnegarns kyrka i Tillinge och Södra Åsunda församling är från 1200-talet, och ligger sydväst om Enköping. Vandringarna till Svinnegarns källa är en tusenårig tradition och gör kyrkans historia intressant.

Om Svinnegarns kyrka

Svinnegarns kyrka byggdes i början av 1200-talet, en liten kyrka med smalare kor sannolikt med absid. Omkring 1300 byggdes kyrkan ut och förlängdes österut. Då byggdes även sakristian.

Kyrkan byggdes ut till nuvarande storlek 1450-1480, med tegelvalv byggt av munkar från Pommern och Mecklenburg. Ovanför valvet fanns ett pilgrimshärberge. Det fanns tidigare målningar av Albertus Pictor eller hans målare i kyrkan, men när kyrkan brann 1602 rasade valvet och målningarna förstördes.

Sedan byggdes nytt yttertak och plant yttertak av trä. Det är vandringarna till Svinnegarns källa, en tusenårig tradition, som gör kyrkans historia så intressant och väl värd ett besök. Kyrkan ligger en halv mil sydväst om Enköping.

Text: Valter Peterson

Antal platser: 270. Eventuellt fler efter överenskommelse.