Begravning

När döden kommer nära är det ofta många frågor som behöver svar. En del svar kan du få i samråd med din församling, präst, musiker och begravningsbyrån.

Svenska kyrkan vill finnas som stöd och hjälp vid de viktiga och ibland svåra situationer som livet ställer oss inför.

Att ta farväl av en närstående är ofta tungt. Med sina ritualer och symbolhandlingar vill och kan Svenska kyrkan vara till stöd, hjälp och trygghet när livet förändras. Begravningsgudstjänsten finns till för att säga farväl, överlämna en människa till Gud och säga tack. Att samlas till begravningsgudstjänst med familj, släkt, vänner och andra nära, är ett sätt att gemensamt stötta varandra och minnas den som lämnat oss. Begravningsgudstjänsten är en möjlighet att gestalta hoppet om att det går att uthärda även när allt känns outhärdligt.

När vi drabbas av sorg och död reagerar vi med både kropp och själ.
Ibland kan sorgen kännas allt för tung att bära på egen hand. När sorgen drabbar oss är det viktigt för oss människor att vi tar oss tid och att fundera och samtala kring livet och döden och om meningen med allt. Svenska kyrkan vill gärna erbjuda hjälp till detta. Präster och diakoner är vana att möta människor i svåra situationer och har tystnadsplikt. I din lokala församling finns alltid någon som har tid att lyssna och samtala.

Efter en tid inbjuds maka/make, sambo/särbo till sorgegrupp. Läs mer!

Begravningsgudstjänst

En begravningsceremoni, som leds av en präst i en kyrka eller ett kapell, kallas för en begravnings-gudstjänst.Inom kort efter dödsfallet bör man ta kontakt med den avlidnes församling och anmäla dödsfallet samt önskan om begravning. Det kan man göra själv eller få hjälp med av en begravningsbyrå. I kontakt med församlingen kan man boka datum för begravningsgudstjänsten och, om olika möjligheter finns, önska var gudstjänsten ska äga rum någonstans. Man får även veta vilken präst som kommer att hålla i gudstjänsten.

Kyrkorum, vaktmästare, präst, musiker och eventuella bärare av kistan har redan betalats via kyrkoavgiften och innebär därför inga extra kostnader om den avlidne var medlem i Svenska kyrkan.

Minnesstund
Efter gudstjänsten fortsätter gemenskapen ofta i en eftersamling där vi minns den avlidne i en stunds samvaro.

Gravsättning
Man kan välja mellan en kistgrav, urngrav, askgravlund och minneslund. I kistgravar begravs stoft som inte har kremerats, och man reser en gravsten. I urngravar och minneslund begravs stoft som har kremerats. Urngraven är utmärkt med en gravsten medan minneslunden är anonym. Det finns också något som heter askgravlund, som är en minneslund men med namnen angivna på en gemensam yta.