En vit kista med rosa blommor och ett kors av jord.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Begravning

När döden kommer nära är det ofta många frågor som behöver svar. En del svar kan du få i samråd med din församling, präst, musiker och begravningsbyrån.

Svenska kyrkan vill finnas som stöd och hjälp vid de viktiga och ibland svåra situationer som livet ställer oss inför.

Begravningen som viktig ritual

Att ta farväl av en närstående är ofta tungt. Med sina ritualer och symbolhandlingar vill och kan Svenska kyrkan vara till stöd, hjälp och trygghet när livet förändras.

Begravningsgudstjänsten finns till för att säga farväl, överlämna en människa till Gud och säga tack. Att samlas till begravningsgudstjänst med familj, släkt, vänner och andra nära, är ett sätt att gemensamt stötta varandra och minnas den som lämnat oss.

Begravningsgudstjänsten är en möjlighet att gestalta hoppet om att det går att uthärda även när allt känns outhärdligt.

När någon dör

Här kan du läsa – i korthet – om vad som händer och ska göras när någon dör. På efterlevandeguiden.se hittar du information om de praktiska frågor som ska tas om hand under månaderna efter dödsfallet. 

  • De närmast anhöriga får dödsbudet, exempelvis av sjukhuset.
  • Kroppen förs till bårhuset, detta görs oftast av sjukhuset eller servicehuset.
  • Dödsboets tillgångar och skulder ses över, till exempel pengar, bostad och saker. Tillgångarna används för begravningen. Dödsboet upphör när den dödas eventuella tillgångar har delats upp mellan arvingarna.
  • Skatteverket utfärdar intyg om att den avlidne får gravsättas eller kremeras.
  • Den/de anhöriga tar reda på den dödas önskemål kring begravning, exempelvis nedskrivna eller muntliga önskemål.
  • Planering för kistbegravning eller kremering. Ska ske inom en månad efter dödsfallet, med vissa undantag.
  • Svenska kyrkan kontaktas om begravningen, ifall den döda ska begravas enligt Svenska kyrkans ordning. Här finns hjälp och stöd att få i planeringen av begravningen. Om det är svårt att komma överens med andra anhöriga om praktiska frågor, kan församlingen bistå med medling.
  • Den som vill, anlitar en begravningsbyrå. Begravningsbyrån kan hjälpa till med några få saker eller hålla i helheten.
  • De anhöriga berättar om dödsfallet för till exempel släktingar, vänner, kollegor och grannar. 

Inbjudan till sorgegrupp

När vi drabbas av sorg och död reagerar vi med både kropp och själ. Ibland kan sorgen kännas allt för tung att bära på egen hand. När sorgen drabbar oss är det viktigt för oss människor att vi tar oss tid och att fundera och samtala kring livet och döden och om meningen med allt.

Svenska kyrkan vill gärna erbjuda hjälp till detta. Präster och diakoner är vana att möta människor i svåra situationer och har tystnadsplikt. I din lokala församling finns alltid någon som har tid att lyssna och samtala. Efter en tid inbjuds maka/make, sambo/särbo till sorgegrupp. Läs mer om sorgegrupp.

Begravningsgudstjänst

En begravningsceremoni, som leds av en präst i en kyrka eller ett kapell, kallas för en begravnings-gudstjänst.Inom kort efter dödsfallet bör man ta kontakt med den avlidnes församling och anmäla dödsfallet samt önskan om begravning. Det kan man göra själv eller få hjälp med av en begravningsbyrå.

I kontakt med församlingen kan man boka datum för begravningsgudstjänsten och, om olika möjligheter finns, önska var gudstjänsten ska äga rum någonstans. Man får även veta vilken präst som kommer att hålla i gudstjänsten.

Kyrkorum, vaktmästare, präst, musiker och eventuella bärare av kistan har redan betalats via kyrkoavgiften och innebär därför inga extra kostnader om den avlidne var medlem i Svenska kyrkan.

Här kan du läsa hur en begravningsgudstjänst i Svenska kyrkan går till.

Minnesstund

Efter gudstjänsten fortsätter gemenskapen ofta i en eftersamling där vi minns den avlidne i en stunds samvaro.

Gravsättning

Man kan välja mellan en kistgrav, urngrav, askgravlund och minneslund. I kistgravar begravs stoft som inte har kremerats, och man reser en gravsten. I urngravar och minneslund begravs stoft som har kremerats. Urngraven är utmärkt med en gravsten medan minneslunden är anonym.

Det finns också något som heter askgravlund, som är en minneslund men med namnen angivna på en gemensam yta.

Låna bårtäcke

Ett bårtäcke är ett vackert tyg som läggs på kistan vid begravningsceremonin. Täcket är oftast ett gediget hantverk som ibland har specialbeställs från en textilkonstnär. I Enköpings pastorat finns bårtäcken att låna kostnadsfritt. Läs mer om bårtäcken att låna.

Gravar dekorerade med färggranna blommor på en kyrkogård.

Kyrkogårdsfrågor

Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för kyrkogårdar och begravningsverksamhet. Här finns kontaktuppgifter och mer information om begravning och kyrkogårdar.

Gravdekorationer och tända gravljus.

Att välja gravplats

I Enköpings pastorat upplåts gravplatser efter personligt besök på kyrkogården. Denna broschyr informerar om de gravskick som finns att välja på och vad det innebär att vara gravrättsinnehavarare

Läs mer om begravning på Svenska kyrkans nationella webbplats

Levande ljus i kyrkan

Begravning

Om du förlorar en människa som står dig nära, behöver du ta hand om dig och få tid att sörja. Men kanske är det inte nog med sorgen. Kanske är du den som ansvarar för allt det praktiska – att berätta för andra, att beställa en kista och att ordna med begravningen?