Foto: Ida Bjurström

Litslena kyrka

i Villberga församling

Litslena kyrka är en medeltida salkyrka som är uppförd i gråsten. Kyrkan ligger belägen där landvägen från Stockholm och Enköping korsar Uppsalavägen. Detta vägskäl var redan tidigt en central vägknut och marknadsplats och förknippas med den gamla Eriksgatan. Kyrkan härstammar  ända från 1100-talet och delar av den ursprungliga muren finns bevarad. I kyrkan finns även en dopfunt från 1100-talet. I valvet finns vackra kalkmålningar från 1400-talet som man har lyckats restaurera med ovanligt väl bibehållna färger.

Antal platser: 250(just nu 50). Eventuellt fler efter överenskommelse.