Foto: Ida Bjurström

Litslena kyrka

Litslena kyrka är en medeltida salkyrka som är uppförd i gråsten. Den ligger i Villberga församling och härstammar från 1100-talet.

Om Litslena kyrka

Litslena kyrka är en medeltida salkyrka som är uppförd i gråsten. Kyrkan ligger belägen där landvägen från Stockholm och Enköping korsar Uppsalavägen. Detta vägskäl var redan tidigt en central vägknut och marknadsplats och förknippas med den gamla Eriksgatan.

Kyrkan härstammar ända från 1100-talet och delar av den ursprungliga muren finns bevarad. I kyrkan finns även en dopfunt från 1100-talet. I valvet finns vackra kalkmålningar från 1400-talet som man har lyckats restaurera med ovanligt väl bibehållna färger.

Antal platser: 250. Eventuellt fler efter överenskommelse.