Vad händer i veckan?

Här hittar ni information om veckans gemensamma digitala pastoratsgudstjänst tillsammans med instruktion hur man deltar via zoom och något att reflektera över. Det finns också gudstjänster på tv och i radio och texter, böner och sång att hitta här på pastoratets webb!

Kyrktaxi erbjuds idag till församlingsbor för taxiresor till söndagsgudstjänst i pastoratet. Från och med den 1 september 2016 kostar det 40 kr.

Kyrktaxi

Kyrktaxi erbjuds idag till församlingsbor för taxiresor till söndagsgudstjänst i pastoratet. Från och med den 1 september 2016 kostar det 40 kr.