Meny

Vad händer i veckan?

Nu firar vi gudstjänster ute i det fria och på vissa platser även inne i kyrkorna, men med gott avstånd mellan varandra. Här hittar ni veckans gudstjänster, musik, annan verksamhet och något att reflektera över. Det finns också gudstjänster på tv och i radio och texter, böner och sång att hitta här på pastoratets webb!

Kyrktaxi erbjuds idag till församlingsbor för taxiresor till söndagsgudstjänst i pastoratet. Från och med den 1 september 2016 kostar det 40 kr.

Kyrktaxi

Kyrktaxi erbjuds idag till församlingsbor för taxiresor till söndagsgudstjänst i pastoratet. Från och med den 1 september 2016 kostar det 40 kr.