Meny

Vad händer i veckan?

Alla allmänna gudstjänster i Enköpings pastorat är inställda, men det finns ändå en predikotur att läsa, saker att reflektera över och kollekt att lämna om man vill. Det finns också gudstjänster på tv och i radio och texter, böner och sång att hitta här på pastoratets webb!

Bild: Ida Bjurström
Kyrktaxi erbjuds idag till församlingsbor för taxiresor till söndagsgudstjänst i pastoratet. Från och med den 1 september 2016 kostar det 40 kr.

Kyrktaxi

Kyrktaxi erbjuds idag till församlingsbor för taxiresor till söndagsgudstjänst i pastoratet. Från och med den 1 september 2016 kostar det 40 kr.