En träklubba ligger på ett bord.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Kyrkorådet

Här hittar du namnen på de personer som sitter i kyrkorådet i Enköpings pastorat.

Under mandatperioden 2022-2025 sitter följande ledamöter i kyrkorådet:

Ledamöter

Per Arosenius, ordf.
Ewa Elf
Stefan Sundbäck
Ulrika Karlsson
Tomas Lagervall
Jessica Sjöström, vice ordf.
Bo Reinholdsson
Marie Johansson
Monika Åberg
Germund Andersson
Åke Heden
Linda Johansson

Ersättare

Kerstin Troedsson
Fredrik Jeppson
Carl Hermelin
Carina Norlén
Magnus Björstedt
Eva-Britt Barchéus

Övriga:

Lena Brolin, kyrkoherde

Protokoll Enköpings pastorats kyrkoråd

2022

Enköpings pastorats kyrkoråd 221017

Enköpings pastorats kyrkoråd 220613

Enköpings pastorats kyrkoråd 220425

2021

Enköpings pastorats kyrkoråd 211129

Enköpings pastorats kyrkoråd 210607

Enköpings pastorats kyrkoråd 210419

2020

Enköpings pastorats kyrkoråd 201207

Enköpings pastorats kyrkoråd 201019

Enköpings pastorats kyrkoråd 200921

Enköpings pastorats kyrkoråd 200608

Enköpings pastorats kyrkoråd 200420

Enköpings pastorats kyrkoråd 200302

2019

Enköpings pastorats kyroråd 191209

Enköpings pastorats kyrkoråd 191021

Enköpings pastorats kyrkoråd 190923

Enköpings pastorats kyrkoråd 190610

Enköpings pastorats kyrkoråd 190429

Enköpings pastorats kyrkoråd 190304

Äldre protokoll

Söker du äldre protokoll från 2018 och tidigare, kontakta Enköpings pastorat på enkoping.pastorat@svenskakyrkan.se.

En person slår en ordförandeklubba i bordet.

Kyrkofullmäktige

Läs om vilka nomineringsgrupper som är representerade i kyrkofullmäktige och vilka ledamöter som är valda.

Organisation & förtroendevalda

Enköpings pastorats högsta beslutande organ är kyrkofullmäktige, som utser verkställande organ, kyrkorådet. I varje församling finns också ett församlingsråd.