Foto: Ida Bjurström

Kontakt Veckholm

Anställda i Veckholm

Växel 0171-257 00

Arbetsledande komminister Helena Hahr Lewita tel 0171-860 85, e-post: helena.hahr.lewita@svenskakyrkan.se

Komminister Erika Cyrillus tel 0171-860 42, e-post: erika.cyrillus@svenskakyrkan.se

Församlingspedagog Ulla Maria Persson, tel 0171-860 49, e-post: ulla-maria.persson@svenskakyrkan.se     

Kantor Ulrica Sjöström, tel 0171-860 43, e-post: ulrica.sjostrom@svenskakyrkan.se

Vaktmästare Karina Thörnevik tel 0171-860 46, e-post: karina.thornevik@svenskakyrkan.se

Vaktmästare Doris Hellman tel 0171-860 47, e-post: doris.hellman@svenskakyrkan.se