Foto: Ida Bjurström

Husby-Sjutolfts kyrka

Husby-Sjutolft kyrka ligger i Villberga församling. Den har anor ända från 1200-talet. Tornet byggdes i början av 1400-talet och fungerade förmodligen som ett försvarstorn för bygden.

Om Husby-Sjutolft kyrka 

Husby-Sjutolft kyrka har anor ända från 1200-talet då den förmodligen byggdes på grunden av en gammal träkyrka. Den har sedan byggts om och till ända fram till slutet av 1400-talet.

Kyrkans torn byggdes i början av 1400-talet och har även haft funktion av ett försvarstorn för bygden. Inne i kyrkan finns senmedeltida väggmålningar av Albertus Pictor.  Kyrkan ligger 15 km öster om Enköping.

Antal platser: 50. Eventuellt fler efter överenskommelse.