Foto: Ida Bjurström

Löts kyrka

i Villberga församling

Löts kyrka är på många sätt förknippad med Fånö gods där Axel Oxenstierna föddes 1583 men själva kyrkan är bra mycket äldre än så.  Sakristian är den äldsta delen och hörde förmodligen ursprungligen till en äldre träkyrka som uppfördes redan på 1100-talet.  De övriga delarna är uppförda mellan slutet av 1200-talet till slutet av 1400-talet. Inredningen i kyrkan är starkt präglad av de välbevarade valvmålningarna. Målningarna tillhör Albert Målares skola och är skapade i slutet av 1400-talet. Kyrkan är belägen väster om Ekolsundsviken vid Mälaren.

Antal platser: 50. Eventuellt fler efter överenskommelse.