Foto: Ida Bjurström

Boglösa kyrka

Boglösa kyrka har delar som härstammar från 1100-tal. Här finns inventarier från 1300-talet. Vapenhusets vindskivor med drakhuvud saknar motsvarighet i landet.

Om Boglösa kyrka

Kyrkan ligger åtta kilometer sydost om Enköping och har uppförts i två etapper - den första delen redan på 1100-talet och den senare på 1300-talet. Altarskåpet från 1400-talet tillverkades ursprungligen för Storkyrkan i Stockholm men såldes 1470 till Boglösa.

Inventarier värda att lägga märke till är triufmkrucifixet och sakramentskåpet från 1300-talet. Vapenhusets vindskivor med drakhuvud saknar motsvarighet i landet.

Antal platser: 50. Eventuellt fler efter överenskommelse.