Foto: Gudmund Frenskar

Altuna kyrka

Altuna kyrka uppfördes 1850 i nyklassicism med inslag av nygotik efter ritningar av arkitekt Johan Fredrik Åbom. Kyrkan ligger i Fjärdhundra församling.

Besöka kyrkan

Kyrkan är öppen endast i samband med gudstjänster och förrättningar.
Vill du boka en visning av kyrkan, eller kanske en tid för dop eller vigsel, ring 0171-257 00!

Om Altuna kyrka

Altuna kyrka uppfördes 1850 efter ritningar av arkitekt Johan Fredrik Åbom. Kyrkan är byggd i nyklassicism med inslag av nygotik och består av ett enskeppigt långhus med kyrktorn och huvudingång i väster. Kyrktornet har ljudgluggar och kröns av en lanternin med förgyllt kors. Vid långhusets östra sida finns koret och öster om koret finns en halvrund sakristia. Ytterväggarna genombryts av stora rundbågiga fönster.
Kyrkorummet har vitmålade väggar och ett vitmålat tunnvalv. Korväggen har målningar som är utförda 1911 av J. Thulin.

Koret i Altuna kyrka med väggmålningar Foto: Gudmund Frenskar