Arnö kyrka

Arnö kyrka slutade vara församlingskyrka 1943 och överläts till staten 1958, men det hålls ibland kyrkliga förrättningar i den. Sedan 2015 är det Statens fastighetsverk som förvaltar Arnö kyrka. 

Arnö kyrka låg tidigare i Arnö församling, som var en församling i nuvarande Enköpings kommun. 

Kyrkans äldsta delar kommer troligen från 1200-talet. Kyrkan består av ett långhus med ett vapenhus från 1647. Sydost om kyrkan finns en klockstapel från 1726.

Arnö kyrka slutade vara församlingskyrka 1943 och överläts till staten 1958, men det hålls ibland kyrkliga förrättningar i den. Sedan 2015 är det Statens fastighetsverk som förvaltar Arnö kyrka. 

Läs mer om Arnö kyrka på Statens fastighetsverks webbplats