Vi minns-grupp

Torsdagar kl 14.00-15.30 i Hummelsta kyrkcentrum: 21 oktober, 18 november, 16 december. Vi ses för att samtala om tider som varit och är. Samtalet tar sin utgångspunkt i oss som är med, vad vi varit med om och vad vi känt och tänkt. Varje samling inleds med kaffe, smörgås och kaka