Kyrkor inom Enköpings pastorat

Det finns tjugosex kyrkor i sju församlingar och ett kapell i Enköpings pastorat. Klicka på kyrkans namn för att läsa mer.

Altuna kyrka

Altuna kyrka uppfördes 1850 i nyklassicism med inslag av nygotik efter ritningar av arkitekt Johan Fredrik Åbom. Kyrkan ligger i Fjärdhundra församling.

Boglösa kyrka

Boglösa kyrka har delar som härstammar från 1100-tal. Här finns inventarier från 1300-talet. Vapenhusets vindskivor med drakhuvud saknar motsvarighet i landet.

Breds kyrka

VISAS EFTER ÖVERENSKOMMELSE. Breds kyrka ligger nordväst om Enköping och uppfördes 1836-37. Den finns i Sparrsätra-Bred församling.

Enköpings-Näs kyrka

Enköpings-Näs kyrka ligger i Tillinge-Södra Åsunda församling och stod klar år 1168. I kyrkan finns bland annat en barockorgel från 1781.

Frösthults kyrka

Frösthults kyrka

Frösthults kyrka byggdes omkring år 1300. Det vittnar trefönstergruppen i korväggen om som är karakteristisk för ett antal kyrkor i Uppland och Västmanland som är uppförda under tidsperioden 1280-1310. Kyrkan ligger i Fjärdhundra församling.

Hacksta kyrka

Hacksta kyrka ligger i Villberga församling, knappt tre mil från Enköping i Trögdens sydöstra ände. Dess äldsta delar härstammar från 1200-talet.

Husby-Sjutolfts kyrka

Husby-Sjutolft kyrka ligger i Villberga församling. Den har anor ända från 1200-talet. Tornet byggdes i början av 1400-talet och fungerade förmodligen som ett försvarstorn för bygden.

Härkeberga kyrka

Härkeberga kyrka finns i ett kulturlandskap som är rikt på fornlämningar. Huvuddelen av kyrkan är byggd i början av 1300-talet.

Härnevi kyrka

Härnevi kyrka är en 1400-talsbyggnad, där valv och väggar är rikt dekorerade med kalkmålningar utförda i början av 1480-talet av Albertus Pictor (Albert Målare) och hans verkstad.

Kungs-Husby kyrka

Kungs-Husby kyrka ligger i Veckholms församling, sydost om Enköping och är en sen 1200-talskyrka. Kyrkan har bland annat fem medeltida krucifix

Lillkyrka kyrka

Lillkyrka kyrka ligger i Boglösa församling och är byggd av gråsten med tjärat spåntak. Den är en romansk småkyrka, en i Uppland vanlig medeltida typ.

Litslena kyrka

Litslena kyrka är en medeltida salkyrka som är uppförd i gråsten. Den ligger i Villberga församling och härstammar från 1100-talet.

Löts kyrka

Löts kyrka finns i Villberga församling och är belägen väster om Ekolsundsviken vid Mälaren. I kyrkan finns välbevarade valvmålningar från 1400-talet, vilka tillhör Albert Målares skola.

Simtuna kyrka

Simtuna kyrka

Kyrkan började byggas på 1200-talet, men många senare tidsperioder har satt sina spår. Inne i kyrkan finns valvmålningar från 1460-talet av den s. k. Ärentunamästaren.

Sparrsätra kyrka

Sparrsätra kyrka ligger nordväst om Enköping i Sparrsätra-Bred församling. Det är en stenkyrka med höga takvalv i gotisk stil, byggd i början av 1300-talet

S:t Lars kyrka

S:t Lars är en stadsdelskyrka som ligger i den västra delen av Enköping. Kyrkorummet är enkelt, ljust och vackert. Den invigdes 1984.

S:t Olofs kapell

S:t Olofs kapell finns i centrala Enköping och är ett begravningskapell som är öppet för samtliga medborgare. Kapellet ritades av Sigurd Lewerentz och invigdes 1932.

Svinnegarns kyrka

Svinnegarns kyrka i Tillinge och Södra Åsunda församling är från 1200-talet, och ligger sydväst om Enköping. Vandringarna till Svinnegarns källa är en tusenårig tradition och gör kyrkans historia intressant.

Teda kyrka

Teda kyrka ligger i Tillinge och Södra Åsunda församling. I kyrkan finns bland annat ett dopfuntsfragment, ett gravklot och två medeltida träskulpturer av stort konsthistoriskt värde.

Tillinge kyrka

Tillinge kyrkas äldsta delar är från 1200-talet. Det äldsta inventariet är en dopfunt, sannolikt från 1214. Kyrkan ligger i Tillinge och Södra Åsunda församling.

Torstuna kyrka

Torstuna kyrka

Kyrkan är uppförd i nyklassicistisk stil under 1790-talet. Altaruppsatsen är ett förstklassiskt verk från hovbildhuggaren Burkhardt Prechts verkstad.

Torsvi kyrka

Torsvi kyrka ligger i Veckholms församling och är en typisk uppländsk gråstenskyrka från 1200-talet. Den ligger sydost om Enköping.

Vallby kyrka

Vallby kyrka härstammar från 1300-talet och ligger i Boglösa församling. Kyrkan har medeltida kalkmålningar och ett välbevarat triumfkrucifix från 1400-talet.

Veckholms kyrka

Veckholms kyrka uppfördes på 1100-talet och har sedan byggts till under flera epoker. Den ligger i Veckholms församling. Det mest sevärda i kyrkan är altarskåpet, tillverkat i Bryssel på 1500-talet.

Villberga kyrka

Villberga kyrka från 1200-talet ligger öster om Enköping, strax utanför Grillby. Kyrkan finns i Villberga församling. I kyrkan finns bland annat målningar från mitten av 1400-talet samt ett altarskåp från 1510.

Vårfrukyrkan

Vårfrukyrkan i Enköpings församling är en av landets äldsta kyrkor och byggdes i början av 1100-talet. Kyrkan målades invändigt i början av 1900-talet av Karl-Wilhelm Pettersson.

Österunda kyrka

Österunda kyrka

Österunda kyrka uppfördes troligen under senare delen av 1200-talet eller under 1300-talets början. På 1400-talets slut slogs tre stjärnvalv av tegel och de dekorerades med bilder av målarmästaren Albertus Pictor.

Enköpings församling: Vårfrukyrkan och S:t Lars kyrka och S:t Olofs kapell

Villberga församling: Villberga kyrka, Litslena kyrka, Hacksta kyrka, Husby-Sjutolfts kyrka, Löts kyrka, Härkeberga kyrka

Veckholm och Boglösa församlingar: Veckholms kyrka, Lillkyrka kyrka, Vallby kyrka, Boglösa kyrka, Kungs-Husby kyrka, Torsvi kyrka

Tillinge och Södra Åsunda och Sparrsätra-Bred församlingar: Tillinge kyrka, Enköpings-Näs kyrka, Svinnegarns kyrka, Sparrsätra kyrka, Teda kyrka, Breds kyrka.

Fjärdhundra församling: Simtuna kyrka, Frösthults kyrka, Altuna kyrka, Torstuna kyrka, Härnevi kyrka, Österunda kyrka

Förvaltas av Statens fastighetsverk: Arnö kyrka