Foto: Enköpings pastorat

Kyrkor i Enköpings pastorat

Totalt tjugo kyrkor i sex församlingar och ett kapell

Enköpings församling: Vårfrukyrkan och S:t Lars kyrka och S:t Olofs kapell

Villberga församling: Villberga kyrka, Litslena kyrka, Hacksta kyrka, Husby-Sjutolfts kyrka, Löts kyrka, Härkeberga kyrka

Veckholm och Boglösa församlingar: Veckholms kyrka, Lillkyrka kyrka, Vallby kyrka, Boglösa kyrka, Kungs-Husby kyrka, Torsvi kyrka

Tillinge och Södra Åsunda och Sparrsätra-Bred församlingar: Tillinge kyrka, Enköpings-Näs kyrka, Svinnegarns kyrka, Sparrsätra kyrka, Teda kyrka, Breds kyrka.