Vigsel

Kyrkbröllop behöver varken vara stort eller litet.

Foto: Ida Bjurström

Den kyrkliga vigseln är mer än ett juridiskt avtal. Den är en stund av helighet. I Guds och vittnens närvaro lovar vi varandra att vårda kärleken och försöka stå vid varandras sida livet ut.

Svenska kyrkan viger både par av olika och av samma kön. Kyrkbröllop behöver varken vara stort eller litet.

Vilka förberedelser krävs?

Ta ut hindersprövning hos Skatteverket(en kontroll av att ni inte är nära släkt eller redan gifta). Detta är nödvändigt!

Boka vigsel och kyrka, kontakta församlingsexpeditionen Enköpings pastorat, tel 0171-257 00.

Planera vigsel i samråd med präst och kyrkomusiker.

Skaffa en eller två ringar.

Vad kostar vigseln?

Om en av er tillhör Svenska kyrkan behöver det inte kosta någonting alls. Kyrka, vaktmästare, musiker och präst är gratis. Ringarna behöver varken vara dyra eller nya. Det går bra med en enkel ring. Och, man måste inte ens bjuda gäster. Ni kan få hela kyrkan för er själva för er stund av helighet.

Hur går vigseln till?

Vigseln i kyrkan är en gudstjänst som består i huvudsak av:

Prästen välkomnar gästerna och brudparet. Prästen talar om äktenskapet och kärleken - vad det är ur ett kristet perspektiv. Prästen ber över ringen/ringarna. Brudparet uttalar sina löften. Prästen tillkännager äktenskapet. Och därefter får paret ta del av prästens och församlingens omsorg, genom böner och välsignelse.

Vad måste vara med? Vad går att ändra?

I en kyrklig vigsel ingår alltid frågor, löften, ringväxling, förbön, psalmer, bibelläsning och välsignelse. Utöver det finns möjligheter att göra tillägg och variera akten på ett personligt sätt.

Kyrkan betonar vigseln som en frivillig överenskommelse mellan två myndiga personer. Ett uttryck för det är att de blivande makarna tillsammans går in i kyrkan.

Samråd gärna med präst och musiker innan ni gjort alltför detaljerade egna planer.

Olika kyrkobyggnader kan ha olika förutsättningar. Det som inte fungerar i en kyrka kan ibland gå att ordna i en annan – fråga gärna!

Vigselsamtal

En kyrklig vigsel föregås alltid av ett vigselsamtal. Då planerar präst och brudpar vigseln. Vilka psalmer ska sjungas? Vilka texter ska man välja, hur ska löftena låta, vem gör vad och när?