Närbild på en gul ros som står i en kyrka.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Vigsel

Den kyrkliga vigseln är mer än ett juridiskt avtal. Den är en stund av helighet. I Guds och vittnens närvaro lovar vi varandra att vårda kärleken och försöka stå vid varandras sida livet ut. Kyrkbröllop kan vara både stort och litet.

Förberedelser

Dessa förberedelser behöver ni göra innan.

  • Ta ut hindersprövning hos Skatteverket. Intyget gäller i fyra månader. Syftet är att kontrollera att det inte finns några hinder för er att gifta er, till exempel att någon av er är under 18 år, är nära släkt eller någon redan är gift.
  • Boka vigsel och kyrka, kontakta församlingsexpeditionen Enköpings pastorat, tel 0171-257 00.
  • Planera vigsel i samråd med präst och kyrkomusiker.
  • Skaffa en eller två ringar.

Kostar det något?

Om en av er tillhör Svenska kyrkan behöver det inte kosta någonting alls. Kyrka, vaktmästare, musiker och präst är gratis. Ringarna behöver varken vara dyra eller nya. Det går bra med en enkel ring. Vill man, så kan man gifta sig utan närvaro av gäster. Då får ni hela kyrkan för er själva för er stund av helighet.

Så här går vigseln till

Vigseln i kyrkan är en gudstjänst som består i huvudsak av följande delar:

  1. Prästen välkomnar gästerna och brudparet
  2. Prästen talar om äktenskapet och kärleken - vad det är ur ett kristet perspektiv
  3. Prästen ber över ringen/ringarna
  4. Brudparet uttalar sina löften
  5. Prästen tillkännager äktenskapet
  6. Paret tar del av prästens och församlingens omsorg, genom böner och välsignelse.

På Svenska kyrkans nationella webbplats kan du läsa mer i detalj hur en vigselgudstjänst går till. På sidan finns också förslag på sånger, psalmer och musik att använda vid vigseln. Vigselordningen I Svenska kyrkan omfattar även par av samma kön. 

Vad måste vara med? Vad går att ändra?

I en kyrklig vigsel ingår alltid frågor, löften, ringväxling, förbön, psalmer, bibelläsning och välsignelse. Utöver det finns möjligheter att göra tillägg och variera akten på ett personligt sätt.

Kyrkan betonar vigseln som en frivillig överenskommelse mellan två myndiga personer. Ett uttryck för det är att de blivande makarna tillsammans går in i kyrkan.

Samråd gärna med präst och musiker innan ni gjort alltför detaljerade egna planer.

Olika kyrkobyggnader kan ha olika förutsättningar. Det som inte fungerar i en kyrka kan ibland gå att ordna i en annan – fråga gärna!

Vigselsamtal

En kyrklig vigsel föregås alltid av ett vigselsamtal. Då planerar präst och brudpar vigseln. Vilka psalmer ska sjungas? Vilka texter ska man välja, hur ska löftena låta, vem gör vad och när?

Låna brudkrona

Du kan låna någon av våra brudkronor vid vigsel. Läs mer och se vilka brudkronor som finns till låns.

Läs mer om vigsel på Svenska kyrkans nationella webbplats

Liten pojke överlämnar ring på bröllop.

Bröllop

Planerar du och din partner att gifta er? I kyrkan får ni ett välsignat bröllop. Vi berättar om vigselgudstjänsten och hur ni bokar präst och kyrka. Och lite tips om annat att tänka på också.